Našim zákazníkům

17.10.2008 09:13

Potenciálními uživateli našich produktů a služeb Envirolyte jsou průmyslové a zemědělské podniky, komerční a rekreační centra, zdravotní a sociální instituce. Identifikujeme  následující primární trhy pro nejbližší období rozvoje našich aplikací:

1)      živočišná a rostlinná produkce,

2)      masný, potravinářský a nápojový průmysl,

3)      úprava vody,

4)      zdravotnictví.

Máme zájem o spolupráci s rozhodujícími lídry ve výše uvedených oblastech, kteří mohou napomoci rozšířit naše produkty a služby Envirolyte v jednotlivých tržních segmentech, posunout je případně k novým aplikačním technologickým celkům a stát se pro danou oblast výhradními distributory.

Jsme připraveni se spolupodílet na komerčním úspěchu klientů - našich distributorů i našich konečných odběratelů, podporovat uplatnění celého balíku služeb spojeného s aplikací našich produktů, aby se maximalizovalo využití jejich možností ve zmíněných tržních segmentech v souvislosti s očekáváními zákazníků v praxi.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.