VertEsprit ANK (Envirolyte ANK-neutrální anolyt) - významná alternativa k prevenci epidemií

05.04.2020 18:32

 

VertEsprit ANK (Envirolyte ANK-neutrální anolyt) obsahuje kyselinu chlornou (Hypochlorous Acid) – aktivní agens proti koronaviru

Význam kyseliny chlorné pro národní prevenci epidemií – důležitá alternativa

Kyselina chlorná je velmi slabá kyselina s chemickým vzorcem HOCl. Aktuálně je uvedena také v seznamu ECHA (Evropské chemické agentury) jako podstatná složka vodného roztoku chloridu sodného (obyčejné kuchyňské soli) generovaného elektrolýzou. Snadná dostupnost tohoto vodného roztoku (biocidního přípravku - směsi) je dána poměrně snadnou a hlavně bezpečnou produkcí na patřičném místě. Pak záleží už jen na správném použití, aby nedocházelo k rychlejšímu odbourání účinku, než je nezbytně nutné. Snadné biologické odbourání (biodegradabilita) je naopak cennou vlastností roztoku.

Aby se zabránilo dopadu epidemie na zdraví lidí, pozornost se zaměřuje v současné době na různé přípravky pro prevenci a zdolání epidemie. Zejména všechny typy dezinfekční elektrolyzované vody se staly alternativní volbou pro epidemiologická opatření kvůli jejich okamžitému dezinfekčnímu a sterilizačnímu účinku a skutečnosti, že alkohol bývá často už vyprodán a pro „vlastní přípravu“ dezinfekce nedostupný. Mezi nimi je „kyselina chlorná“ (HOCl) velmi oblíbená u mnoha lidí, protože má silný sterilizační účinek a vysokou bezpečnost pro lidské tělo.

 • SARS-Cov-2 je obalený virus s vnějším fragmentem - membránou. Obalené viry jsou obecně méně stabilní v životním prostředí a více citlivé na oxidanty, například chlorované deriváty, jak se lze dočíst z aktuálních materiálů Světové zdravotní organizace (WHO / UNICEF).
 • Zředěný roztok chlorovaného derivátu (0,05% = 500 ppm) lze použít k dezinfekci rukou, pokud na ně není možné použít alkohol nebo výrobky na bázi mýdla (stanovisko WHO).

Jistě - všeobecně se ví, že není snadné kyselinu chlornou stabilizovat v čisté formě. Proto je vhodné ji používat ve směsi aktivovaného vodného roztoku, aby si udržela potřebnou účinnost, ale i současně koncentraci bezpečnou pro lidské zdraví.

Kupříkladu v Japonsku je elektrolyzovaný roztok vody s "kyselinou chlornou" považovaný za účinný dezinfekční roztok, který má vysokou sterilizační sílu a je pro lidi naprosto bezpečný. 

Na čem záleží?

Nezbytná je kvalitní produkce. To může zaručit naše patentovaná technologie Envirolyte.

Technologie Envirolyte  produkuje elektrolyzovanou vodu (ECA vodu) k širokému spektru použití. Je uvedena v seznamu biocidních přípravků ECHA (Evropské chemické agentury) jako dezinfekční směs pro dezinfekci povrchů, předmětů, zařízení a vody.

Směs je vodným roztokem sloučenin s obsahem aktivního chlóru, a to zejména kyseliny chlorné (HClO) v standardním množství cca 0,05%, vyrobené z chloridu sodného pomocí elektrolýzy. Pro účely (uvedeno v seznamu ECHA - čl. 95 EU BPR 528/2012):

 • osobní hygieny1),
 • veřejné zdravotní péče,
 • veterinární hygienu,
 • potravin a krmiv,
 • pitné vody,
 • konzervace vody nebo jiných kapalin používaných v chladírenství nebo průmyslových procesech

1)Poznámky:

 1. Také v Japonsku jsou dlouholeté zkušenosti právě v oblasti osobní hygieny a celkové ochrany nemocničního prostředí – dezinfekce a sterilizace. Japonští výrobci vyrábějí přístroje produkující elektrolyzovanou vodu s kyselinou chlornou jsou proto instalované v nemocnicích pro každodenní mytí rukou lékařů nebo zdravotního personálu. 
 2. Ochota využívat účinnou a při tom snadno dostupnou, bezpečnou kyselinu chlornou, která je dostatečně zastoupená v neutrálním elektrolyzovaném vodném roztoku  Envirolyte – anolytu ANK - v České republice pod obchodní značkou VertEsprit ANK, je podpořena i tím, že lidský imunitní systém uvolňuje "kyselinu chlornou" v reakci na každodenní zasažení organismu bakteriemi nebo viry a poškození lidského zdraví.
 3. Kyselina chlorná (HOCl) je rovněž v seznamu dezinfekčních prostředků EPA (Americké agentury pro ochranu životního prostředí) pro použití proti SARS-CoV-2 (viru, který způsobuje COVID-19).

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.