Legionela - nejlepší nabídka

08.06.2011 09:13

Legionella pneumophila (nebo také legionela) - nebezpečná bakterie v teplé vodě (TUV)

Nejlepší nabídka 

Hospodárnost rozhoduje! Účinnost a zdravotní a ekologická bezpečnost jsou pro nás samozřejmostí.

Při instalaci našeho zařízení Envirolyte na místě, obvykle ve výměníku TUV, jsme schopni zajistit ošetření 1 m3 TUV za 0,08 až 0,40 Kč (minimálně 10x až 40x levněji než konkurence!).

Cenu můžeme spočítat přesněji, když si společně s námi spočítáte náklady na sůl, kterou se upravovaná voda v zařízení sytí, a náklady na elektrický proud, který přístroj spotřebuje k výrobě účinného roztoku – ionizované formy aktivního chloru, pod obchodním názvem VertEsprit ANK.

Kdy se vyplatí nákup zařízení Envirolyte?

Nákup přístroje Envirolyte se vyplatí právě díky nízkonákladovému provozu, a to zejména tam, kde je vyšší spotřeba TUV, a to už od cca 3-5 m3/24 hod.

V ostatních případech je možné se dohodnout na dodávce pouze účinného roztoku ANK.

Prosím, pro podrobnější informace volejte nebo pošlete e-mail na náš kontakt.

 
 
  Po výběru Vámi zvolené varianty doporučujeme stanovit základní podmínky dodávky, a to:

- Dohodu o ceně za kompletní dodávku díla.

- Podmínky úhrady ceny, které mohou být přizpůsobeny Vašim možnostem.

Po dokončení montáže proběhne 3 měsíční zkušební provoz, během kterého budou provedeny zkoušky především na přítomnost bakterií legionela. Zkoušky provede nezávisle zhotovitel i objednatel v akreditované zkušební laboratoři, a to vždy po každém měsíci zkušebního provozu.

Podmínka kompletní dodávky díla bude splněna jen v případě, že protokoly o provedených zkouškách budou splňovat povolené limity pro legionely dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění. V opačném případě zhotovitel má 3 měsíční lhůtu pro odstranění vady a opětné provedení zkoušek na přítomnost legionely v systému TUV.

Záruka je 24 měsíců na dodané zařízení, zhotovitel se zaváže zajistit pozáruční servis vč. dodání náhradních dílů po dobu pěti let.

Prosím neváhejte a pro podrobnější informace volejte nebo pošlete e-mail na náš kontakt.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.