Novinky

Energetická krize jako příležitost pro připravené!

22.12.2022 18:12
  Energetická úspora? – ano, ale nikoliv na úkor zdraví! Neohrozit zdraví své i svých blízkých – to je cíl, kterého dosáhnete s námi. Naše služba zajistí bezpečné používání vody v domácnostech jak v bytových jednotkách domů, tak v rodinných domech či na chatách. Jednoduše...
>>

Article 95 List (jsme v seznamu ECHA podle čl. 95)

19.02.2021 20:06
S hrdostí oznamujeme: Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. ve shodě s nařízením (EU) č. 528/2012 (nařízení o biocidech) je zařazena v seznamu ECHA (Evropské Chemické Agentury) podle čl. 95 - viz seznam, jako dodavatel účinné látky a dodavatel biocidního...
>>

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty?

16.02.2021 14:32
Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty? Prvořadé důvody jsou následující: Širokospektrální účinnost našeho produktu - biocidního přípravku VertEsprit ANK  (virucidní, baktericidní, sporocidní, fungicidní – mikroskopické vláknité a kvasinkovité houby) prokázaná v České...
>>

Další novinka v řadě Envirolyte

07.01.2021 18:31
  GENERÁTOR ANOLYTU/KATOLYTU GH-40 Generátor anolytu/katolytu Envirolyte GH-40 je navržen tak, aby na místě a na vyžádání vyráběl pouze neutrální anolyt nebo neutrální anolyt a katolyt pro mnoho různých aplikací všude tam, kde je potřeba dezinfekce a mytí nebo čištění. Generátor Envirolyte...
>>

Může kyselina chlorná spustit revoluci v čištění nemocnic?

15.08.2020 11:25
Může kyselina chlorná spustit revoluci v čištění nemocnic? 23. července 2020 iStock-PeopleImages John Ware, ředitel Envirolyte ECA UK Ltd, podrobně popisuje, jak může dezinfekční přípravek Envirolyte pomoci v boji proti COVID-19. Příchod koronaviru vyvolal enormní zájem o kyselinu chlornou...
>>

Covid-19 vzbudil zájem

14.06.2020 10:00
Covid-19 vzbudil zájem o použití našeho dezinfekčního přípravku Envirolyte - Neutrálního anolytu ANK (u nás pod obchodním označením VertEsprit®ANK), který pomáhá chránit jednotlivce a společnost během této virové epidemie. Nahrazujeme škodlivé a agresivní chemikálie tím, že zajišťujeme...
>>

VertEsprit ANK (Envirolyte ANK-neutrální anolyt) - významná alternativa k prevenci epidemií

05.04.2020 18:32
  VertEsprit ANK (Envirolyte ANK-neutrální anolyt) obsahuje kyselinu chlornou (Hypochlorous Acid) – aktivní agens proti koronaviru Význam kyseliny chlorné pro národní prevenci epidemií – důležitá alternativa Kyselina chlorná je velmi slabá kyselina s chemickým vzorcem HOCl. Aktuálně je...
>>

Koronavirus (COVID-19) a proč je VertEsprit ANK účinný proti virům

28.03.2020 12:49
  Náš biocidní přípravek – ECA voda (Envirolyte-neutrální anolyt ANK), je ekologicky přívětivý roztok (v ČR používaný pod značkou VertEsprit ANK) - obsahuje podstatnou složku - ionizovanou formu aktivního chlóru - kyselinu chlornou (HOCl), která je přirozenou součástí imunitního...
>>

Systém Envirolyte pro plavecké bazény a wellness centra

12.12.2015 18:50
• Efektivní biocid VertEsprit ANK (anolyt ANK) • Nedráždí oči a kůži • Nemá tak ostrý zápach po chlóru jako ostatní chemické bazénové přípravky • Nedráždí dýchací cesty • Nezpůsobuje alergii • Snadné použití a manipulace - je připravován v areálu objektu podle konkrétní potřeby • Levný (1m³...
>>

Legionella Risk Assessment (Posouzení rizik legionely)

18.11.2012 19:00
  Posouzení rizik a prevence výskytu legionely v technických vodovodních obslužných systémech (TVOS) Jak začít pracovat na vyhodnocování rizik legionely? Zaměstnavatelé nebo jiné osoby odpovědné za kontrolu a údržbu provozu TVOS musí: ·        ...
>>
1 | 2 >>

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.