Informace o nás

 

Inter-Trade Praha spol. s r.o.

Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o.*) ve shodě s nařízením (EU) č. 528/2012 (nařízení o biocidech)

  • je zařazena v seznamu ECHA (Evropské Chemické Agentury) podle čl. 95 - viz seznam, jako dodavatel účinné látky a dodavatel biocidního přípravku (produktu) za účelem použití:
  • PT 1 – pro osobní hygienu
  • PT 2 – pro účely veřejné zdravotní péče
  • PT 3 – pro veterinární hygienu
  • PT 4 – pro oblast potravin a krmiv
  • PT 5 – pro pitnou vodu

(v ČR oznámeno na MZ ČR pod příslušným kódem MZDR)

  • Tímto je naše společnost také oprávněna nabízet všem zájemcům jak z oblasti velkoobchodu, tak maloobchodu, ale i přímým uživatelům (konečným odběratelům) biocidní přípravek pod obchodní značkou:

VertEsprit®ANK**) s prokazatelnou širokospektrální účinností:

- virucidní,

- baktericidní,

- sporocidní,

- fungicidní (mikroskopické kvasinkovité a vláknité houby),

 a to s veškerou technologickou a legislativní podporou mezinárodního týmu:

- Envirolyte Industries Interna tional Ltd. (našeho zahraničního výrobce a dodavatele generátorů Envirolyte s celosvětovou působností), 

- ECA Consortium A/S (mezinárodního konsorcia pro podporu technologie ECA - Elektro Chemické Aktivace v souladu s nařízením EU o biocidech)

V tomto pevném spojenectví spatřujeme velkou výhodu naší společnosti Inter-Trade Praha spol. s r.o. (výhradního distributora pro Česko a Slovensko), která nám umožňuje:  

- dodávat na trh zařízení (generátory) Envirolyte na nejvyšší technologické úrovni,

- uvádět na trh v plném souladu s legislativou EU produkty, které nemají na našem trhu v jednotlivých aplikačních oblastech konkurenci a uspokojují požadavky zákazníků v plné šíři - se všemi  výhodami mezinárodních zkušeností společenství distributorů Envirolyte z celého světa.  

Naším společným cílem je:

  • přispívat k udržitelnému rozvoji  s plnohodnotným zachováním životního prostředí - ekologickou produkcí bezpečných a dostupných produktů naší "zelené technologie" na bázi ECA (Elektro Chemické Aktivace) v širokém spektru aplikací v Evropě i v ostatních částech světa.

Ve spolupráci s vědeckými pracovníky na univerzitách, vysokých školách a v praktických oborech vycházíme vstříc zákazníkům už více než 20 let.

Našim věrným příznivcům nemusíme připomínat, že tímto se stává technologie Envirolyte a zvláště její ověřený produkt VertEsprit®ANK v Evropě i ve světě v souvislostech hygienických, ale i zdravotně preventivních opatření:

  • novým průkopnickým dezinfekčním a antiseptickým prostředkem obsahujícím stejnou účinnou látku, kterou si tělo samo produkuje v boji proti bakteriím a virům, 
  • tím se  VertEsprit®ANK stává současně i účinnou alternativou k dezinfekci na bázi alkoholu, která je zároveň šetrná k pokožce. Náš produkt VertEsprit®ANK je na vodní bázi a neobsahuje žádné škodlivé chemikálie. Proto můžete VertEsprit®ANK bezpečně používat jak na kůži, tak na univerzálních površích.

Zákaznický servis je u nás na prvním místě!

Pro prodejce zajišťujeme ty nejlepší podmínky – zapojte se pohodlně online (kontakt)!

Očekáváme, že si naši spotřebitelé mohou koupit z našeho sortimentu VertEsprit®ANK prostřednictvím našich obchodních distributorů v dobře zásobených obchodech prodejců, co zrovna potřebují, a to časem i kdekoliv v Evropě, nejen v Česku a na Slovensku.

Jakékoliv další podněty případně podporu a  spolupráci  uvítáme!

------------------------

*) Od 1. září 2015 mohou být podle článku 95 odst. 2 nařízení o biocidech dodávány na trh biocidní přípravky, pouze pokud je dodavatel látky nebo dodavatel produktu na seznamu v souladu s čl. 95 odst. 1 nařízení o biocidech (v tzv. seznamu ECHA podle čl. 95). Také pro výrobu na místě samotného dezinfekčního koncentrátu  VertEsprit®ANK (in situ)  používáme pouze suroviny od dodavatelů, kteří jsou uvedeni na seznamu agentury ECHA podle článku 95.

**) Jediným oprávněným vlastníkem ochranné známky VertEsprit® je Inter-Trade Praha spol. s r.o.

 

 

 

Historie projektu

 

Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. tradičně nabízí nové, špičkové produkty, které si získávají svou klientelu velmi rychle pro své užitečné vlastnosti a také ekologickou bezpečnost. Získat pro ně přízeň na trhu vyžaduje znalost praktických problémů v jednotlivých oblastech použití. Jen díky spolupráci s lidmi, kteří chtějí prosazovat nové věci, jsme mohli ujít cestu, kterou částečně prezentujeme ve formě širokého spektra nabídky.

Tato naše nová webová prezentace má navázat na úspěchy distribuce technologie Envirolyte, rozšířit její možnosti o další aplikace a dát příležitost obchodním partnerům využít svých znalostí k dalším, poněkud ucelenějším nabídkám .

Rádi bychom, aby naše webová prezentace se stala inspirací pro všechny, kteří přemýšlejí o lepším životě, aby v ní nacházeli příležitost pro své uplatnění a spokojenost při případné spolupráci s námi.

Těšíme se na Vaše náměty a připomínky.

Naši uživatelé

 

Potenciálními uživateli našich produktů a služeb jsou průmyslové a zemědělské podniky, komerční a rekreační centra, zdravotní a sociální instituce. Identifikujeme  následující primární trhy pro nejbližší období rozvoje našich aplikací:

1)      živočišná a rostlinná produkce,

2)      masný, potravinářský a nápojový průmysl,

3)      úprava vody,

4)      zdravotnictví.

Máme zájem o spolupráci s rozhodujícími lídry ve výše uvedených oblastech, kteří mohou napomoci rozšířit naše produkty a služby Envirolyte v jednotlivých tržních segmentech, posunout je případně k novým aplikačním technologickým celkům a stát se pro danou oblast výhradními distributory.

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.