Informace o nás

 

Inter-Trade Praha, spol. s r.o. (ITP) byla založena začátkem roku 1995 jako  marketingová, obchodní a konzultační firma. 

ITP se věnuje od roku 2004 komerčnímu využití technologie Elektro-Chemické Aktivace (ECA technology) v různých aplikacích a stává se výhradním distributorem výrobního zařízení Envirolyte na českém a slovenském trhu.

Produkce vyráběná našimi výrobními jednotkami Envirolyte pod obchodním označením VertEsprit ANK je v České republice prověřena v širokém spektru biocidní účinnosti ve Státním zdravotním ústavu, Šrobárova 48, Praha 10, Národní referenční laboratoří pro dezinfekci a sterilizaci, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, laboratorní expertizou č. 61 359 68/2006, a to v tomto rozsahu účinnosti:

-          baktericidní,

-          fungicidní (mikroskopické kvasinkovité a vláknité houby),

-          sporocidní,

-          virucidní.

(Protokoly o výsledku laboratorních zkoušek č. 241/2006 a č. 244/2006 poskytneme na požádání.)

 VertEsprit ANK je produktem zařízení Envirolyte. Výhradním distributorem zařízení Envirolyte pro ČR a Slovensko je naše společnost Inter-Trade Praha, a v distribučním řetězci výrobních zařízení Envirolyte 

- splňuje nařízení ECHA (EU) o biocidních přípravcích (BPR, nařízení č. 528/2012) stejně jako jejich výrobce společnost Envirolyte Industries Int. 

VertEsprit ANK je současně v České republice evidován 

- v seznamu biocidních přípravků MZ ČR (MZDR). 

Komplexní řešení pro čistotu a hygienu teplé vody

Zařízení ENVIROLYTE®  zaručí, že potrubní systém pro teplou vodu je kontinuálně a ekologicky chráněn před

-          legionelou,

-          biofilmem (jak v plastovém, tak železném potrubí),

-          vodním kamenem,

 (ochrání potrubí vč. všech součástí vodovodního systému).

 

Technologie ENVIROLYTE®

- na principu elektrochemické aktivace produkuje anodová frakce elektrolyzéru poměrně stabilní elektricky aktivovaný roztok vody se zvýšeným dezinfekčním účinkem: neutrální anolyt – VertEsprit ANK. Zbytkovou látkou po rozložení neutrálního anolytu je pouze voda. Pro ošetření teplé vody (vyráběné z vody pitné) se dávkuje neutrální anolyt v množství 0,1-0,5 % do teplé vody, což je dostačující k likvidaci v současnosti známých virů, bakterií vč. legionely, fungicidních spor a jednobuněčných řas. Mikroorganismy nejsou schopné vyvinout rezistenci vůči anolytu. Anolyt zcela ničí biofilm přítomný ve vodovodním potrubí, živnou půdu pro většinu mikroorganismů, a předchází tvorbě vodního kamene.

Účinná likvidace legionely a úplné rozložení biofilmu může být proto plně zajištěno v souladu s legislativními požadavky vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném  znění ze dne 6. června 2006.

Přímý účinek produktu Envirolyte – Vertespritu ANK, na mikrobiologii vody o další ochranu vnitřních částí potrubí před agresivní vodou, usazeninami a vodním kamenem. 

Výsledkem je stále čisté potrubí a současně čistá, nezávadná voda !!!

Tento komplex se instaluje na místě. Provoz je prakticky bezobslužný (automatické řízení výrobníku Envirolyte® a kontinuální dávkování ANK), stejně jako instalace zařízení Fyzikální úpravny vody do potrubního systému. 

Neutrální biocid VertEsprit ANK  lze kromě ošetření teplé vody proti legionele dále použít v provozu zařízení budov, např. k ošetření:

·         pitné vody

·         provozní vody

·         klimatizačního a chladicího zařízení

Podstatné výhody technologie Envirolyte:

-          nepřetržité systémové ošetření vody

-          jednoduchá obsluha a provoz

-          nízké provozní náklady

-          ekologicky bezpečný produkt (nerizikový, netoxický a nedráždivý pro kůži, oči a prostředí)

·         ničí biofilm

·         předchází tvorbě vodního kamene a zvápenatění minerálů

·         vysoké biocidní účinky ve velmi krátké době

·         plně biologicky odbouratelný produkt

·         neutrální pH (7- 8)

·         není žíravý

·         ošetřená voda zůstává bez zápachu po chloru

Technologie Envirolyte® povyšuje aktivní ošetření vody proti legionele na trvalou hygienickou a ekologickou úpravu vody i vnitřního povrchu potrubního vodního systému a s ním spojených zařízení.

Naši společnost představuje vysoce motivovaný tým manažerů a odborníků, který je odhodlaný realizovat komerční využití výrobků Envirolyte na trhu v ČR i v mezinárodních projektech. 

Spolupracujeme s obchodními partnery: 

 

S radostí přivítáme další zájemce o spolupráci.

Historie projektu

 

Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. tradičně nabízí nové, špičkové produkty, které si získávají svou klientelu velmi rychle pro své užitečné vlastnosti a také ekologickou bezpečnost. Získat pro ně přízeň na trhu vyžaduje znalost praktických problémů v jednotlivých oblastech použití. Jen díky spolupráci s lidmi, kteří chtějí prosazovat nové věci, jsme mohli ujít cestu, kterou částečně prezentujeme ve formě širokého spektra nabídky.

Tato naše nová webová prezentace má navázat na úspěchy distribuce technologie Envirolyte, rozšířit její možnosti o další aplikace a dát příležitost obchodním partnerům využít svých znalostí k dalším, poněkud ucelenějším nabídkám .

Rádi bychom, aby naše webová prezentace se stala inspirací pro všechny, kteří přemýšlejí o lepším životě, aby v ní nacházeli příležitost pro své uplatnění a spokojenost při případné spolupráci s námi.

Těšíme se na Vaše náměty a připomínky.

Naši uživatelé

 

Potenciálními uživateli našich produktů a služeb jsou průmyslové a zemědělské podniky, komerční a rekreační centra, zdravotní a sociální instituce. Identifikujeme  následující primární trhy pro nejbližší období rozvoje našich aplikací:

1)      živočišná a rostlinná produkce,

2)      masný, potravinářský a nápojový průmysl,

3)      úprava vody,

4)      zdravotnictví.

Máme zájem o spolupráci s rozhodujícími lídry ve výše uvedených oblastech, kteří mohou napomoci rozšířit naše produkty a služby Envirolyte v jednotlivých tržních segmentech, posunout je případně k novým aplikačním technologickým celkům a stát se pro danou oblast výhradními distributory.

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.