Oblasti použití

              Oblasti použití

 • DEZINFEKCE POVRCHŮ
 •    VertEsprit®ANK je vhodný k dezinfekci povrchů, stěn a podlah v domácnostech, veřejných zařízeních, v nemocnicích, stravovacích zařízeních, v průmyslu, zemědělství a krajinářství. V závislosti na tom, kde a jak se používá, lze nanášet sprejováním, postřikem či fogováním (zmlžováním), otřením nebo ponořením.
 • DEZINFEKCE VODY
 •   VertEsprit®ANK je vhodný pro dezinfekci vody, tj. pro bazény, akvária a klimatizační systémy, jakož i závlahovou vodu pro použití v krajinářství, zemědělství a hydrokultuře.  VertEsprit®ANK lze dále použít k dezinfekci odpadních vod a chemických toalet.
 • DEZINFEKCE VZDUCHU
 •   VertEsprit®ANK lze použít k dezinfekci vzduchu vnitřích prostor, k tzv. suchou mlhou. To se provádí pomocí vhodných tlakových postřikovačů nebo studeným zmlžováním. Relevantní oblasti použití zahrnují soukromé, veřejné a průmyslové oblasti, např. dezinfekce skladových prostor se zbožím v kartonových obalech, které bývají citlivé na vlhkost, nebo dezinfekce místnosti pro zpracovatelská prostředí v potravinářském průmyslu (např. sušení bylin).
 • DEZINFEKCE ZAŘÍZENÍ, NÁSTROJŮ, ZAHRADNICKÉHO NÁŘADÍ A SOUČÁSTÍ SYSTÉMU
 •   VertEsprit®ANK je vhodný pro dezinfekci zařízení, nástrojů a zahradního nářadí. Snadno lze také dezinfikovat trubky, hadice a komponenty systému. Zejména se doporučuje dezinfikovat všechny řezné nástroje používané k pěstování rostlin, aby se zabránilo křížové kontaminaci patogeny.
 • DEZINFEKCE INERTNÍHO SUBSTRÁTU
 •   VertEsprit®ANK lze také použít k dezinfekci inertních substrátů. Inertní substráty lze před použitím sterilizovat. Dalšími možnými způsoby jak zabránit mikrobiální kontaminaci jsou dezinfekce prováděné periodickým nebo jednorázovým proplachováním. VertEsprit®ANK dokonce umožňuje recyklaci inertních substrátů!
 • DEZINFEKCE V OBLASTI POTRAVIN A KRMIV PRO ZVÍŘATA
 •   VertEsprit®ANK je vhodný pro použití v oblasti potravin a krmiv.  VertEsprit®ANK lze použít k dezinfekci zařízení, nádob, talířů, sklenic a příborů, povrchů a přívodních potrubí používaných v souvislosti s výrobou, přepravou, skladováním nebo konzumací potravin nebo krmiv (včetně pitné vody) pro lidi a zvířata.
 • DEZINFEKCE PITNÉ VODY
 • VertEsprit®ANK je prokazatelně účinný i při dezinfekci pitné vody (testy účinnosti jsou k dispozici na vyžádání). Neváhejte nás kontaktovat - rádi pro vás najdeme to nejlepší řešení!

Biocidní přípravek VertEsprit ANK je vhodný k použití všude tam, kde je nezbytná širokospektrální dezinfekční účinnost, v krátké době a bez ekologické stopy. Lze jej využít buď s použitím zařízení, které biocidní přípravek VertEsprit ANK produkuje na místě použití anebo je možné dohodnout dovávku přípravku v potřebném množství na místo*, podle toho, co je ekonomicky výhodnější, a to v následujících oblastech:

·         Zdravotnictví

·         Systémy úpravy vody, plavecké bazény

·         Potravinářská výroba

·         Zahradnictví, zemědělství

·         Živočišná výroba (chov prasat, drůbeže a skotu)

·         Veterinární oblast

Ve všech těchto výše uvedených odvětvích má náš přípravek VertEsprit ANK vysoký biocidní účinek, a to během krátké expoziční doby. Má vynikající baktericidní, fungicidní, sporocidní a virucidní účinnost, podporuje proces snižování využívání chlóru v našem životě. 

Dezinfekční roztok VertEsprit ANK je:

-  netoxický, nesenzibilizující a nedráždivý.

plně biologicky odbouratelný a není ekologicky nebezpečný.

Při odběrech nad 1000 litrů lze poskytovat další slevy na ceně.

Tento koncentrát lze ředit v různých poměrech podle účelu použití při zachování veškerých jeho výborných vlastností. Koncentrát je možné dodávat v obalech o objemu 5, 30 a 1000 litrů, nebo podle potřeb zákazníka.

-------------------------------------------------------------------------------

Naše cenová politika je velmi přívětivá a vychází vstříc možnostem a potřebám zákazníka. 

Neváhejte nás kontaktovat, poradíme, která varianta je pro Vás výhodnější !

--------------------------------------------------------------------------------

O výrobku VertEsprit  na požádání poskytneme další informace, výsledky provedených zkoušek, kterými náš výrobek musel projít, aby byla prokázána jeho širokospektrální účinnost, hospodárnost a šetrnost k životnímu prostředí.
Vyzkoušejte si jej - samozřejmě zdarma!

VertEsprit ANK 

-  je účinný v širokém biocidním spektru a má prokazatelně také virucidní účinnost, vyhovuje stěžejnímu prováděcímu právnímu předpisu zák. č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví vyhl. č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. 

Jestliže se rozhodnete vyzkoušet náš výrobek, naši pracovníci Vás navštíví a zcela zdarma dodají náš výrobek na vyzkoušenou, vysvětlí jak s ním zacházet a poradí při jeho aplikaci. Současně Vám můžeme poskytnout dokumenty, které povolují jeho používání na území České republiky, stejně jako dokladují jeho praktickou účinnost a užitečnost v jednotlivých aplikacích (viz např. jak je uvedeno níže 

- chov brojlerů**). 

Při testování našeho výrobku, Vám doporučujeme přizvat hygienického technika, aby provedl svá měření, a potvrdil Vám, že účinnost našeho výrobku VertEsprit, je skutečně taková, jak Vám deklarujeme.

----------------------------------------------------------------------------

** Výsledky výzkumného úkolu NAZV MZE QH92195 :

Údaje blíže specifikující výsledek
Popis v původním jazyce
Ověřená technologie pro napájení kuřat chovaných na maso s využitím produktu technologie elektrochemické aktivace vody (ANK), registrovaného v ČR jako VertEsprit ANK představuje ve srovnání s dalšími dosud používanými technologiemi dosažení lepších zootechnických výsledků. Nová technologie přípravy napájecí vody elektrochemicky aktivovaným roztokem produkovaným systémem Envirolyte současně přináší zlepšení vztahu k životnímu prostředí a zefektivnění výkrmu kuřat chovaných na maso. Z ekonomického hlediska představuje finanční úspory na straně zemědělského subjektu.

Klíčová slova
raising chickens for meat; electrochemical activation; feed conversion; weight; mortality; effectiveness of fattening index

Interní identifikační kód produktu přidělený tvůrcem
Ověřená technologie QH92195/1

Lokalizace
Výkrm Tagrea s.r.o. Čekanice 207 390 02 Tábor IČ 261 02 463

Technické parametry
Výkrm Tagrea s.r.o. Čekanice 207 390 02 Tábor IČ 261 02 463 Datum uzavření smlouvy: 19.12.2011

Ekonomické parametry
Využití produktu technologie ECA, registrovaného v ČR jako VertEsprit ANK představuje finanční úsporu při výkrmu kuřat chovaných na maso ve srovnání s technologií napájení nedezinfikovanou napájecí vodou. Konverze krmiva při dezinfekci napájecí vody produktem 
VertEsprit ANK je o 20 g nižší než při napájení nedezinfikovanou napájecí vodou, a to při dosažené shodné porážkové hmotnosti 1,93 kg. Úhyn kuřat během výkrmu je při napájení dezinfikovanou napájecí vodou o 0,3% ve srovnání s úhynem při napájení nedezinfikovanou napájecí vodou. To představuje úsporu 0,30 Kč na jeden kus kuřete za dobu výkrmu.

Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt
QH92195 - Využití vybraných nanotechnologií pro návrhy a ověření nejlepších dostupných technik (BAT) v zemědělské činnosti (2009-2011, MZE/QH)

_______________________________________________________________________

Těšíme se na vzájemnou spolupráci v jednotlivých aplikačních oblastech!

Zdravotnictví

  ·         odstranění a prevence legionelly

·         výroba sterilní vody

·         dezinfekce tkanin aplikovaná ve formě aditiva do praček

·         dezinfekce vzduchu a čištění prostor, čištění povrchů

·         osvědčená biocidní účinnost (zabíjí všechny bakterie)

·         studená sterilizace lékařských nástrojů

Systémy úpravy vody, plavecké bazény

·         odstraňuje biofilm na vodních zařízeních

·         nedráždí oči ani kůži

·         bez zápachu po chloru

·         snižuje nároky na údržbu

·         snižuje používání chemikálií v obdobných procesech

·         nevytváří toxické odpady

·         zvyšuje bezpečnost pracovníků

·         pH - neutrální a nekorozívní - nezpůsobuje korozi

·         odpovídá normám Světové zdravotnické organizace (WHO) a německým normám pro pitnou vodu (TVO)

·         zabíjí všechny mikroorganismy (bakterie, plísně, spory, viry, ...)

Potravinářská výroba

·         plošná, přístrojová dezinfekce potravinářských provozů

·         sterilizace obalů pro potravinářské výrobky

·         v aplikačních koncentracích bez zápachu

·         omytím v roztoku se zvýšení odolností proti plísním, hnilobě, bakteriální nákaze čerstvých produktů

Zahradnictví, zemědělství

·         omytím v roztoku se prodlužuje životnost ovoce, zeleniny a květin při skladování

·         dezinfikuje setbu, stimuluje zrychlený růst rostlin a zvyšuje množství květů a plodů

·         dezinfikuje obilí

Živočišná výroba (chov prasat, drůbeže a skotu)

·         zvyšuje vitalitu, odolnost a zlepšuje plodnost

·         upravuje odstranění následků zánětu prsní žlázy, průjmu a infekce

·         zlepšuje utilizaci krmiva

·         zvyšuje růst a zlepšuje přírůstky

·         pro sprejování peří a hubení mikroorganismů

·         konzervuje siláž a snižuje škodlivé stoky do vodního systému

·         neutralizuje pachové látky

·         dezinfekce chovných objektů

·         údržba mléčných technologií

Konkrétní pozitivní účinky v procesu produkce masa

·         snížení úmrtnosti v celé šíři produkčního cyklu, zejména u selat a kuřat

·         snížení nákladů na užívání represivních i preventivních léčiv, především antibiotik

·         vyšší produktivita výkrmu – vyšší zhodnocení krmných dávek

·         v případě aerosolové aplikace významné snížení respiračních onemocnění

Veterinární oblast

·         všeobecná dezinfekce

·         povrchové čištění a mlžení proti bakteriím ve vzduchu

·         asimilace krmiva

·         všeobecný podporovatel dobrého zdravotního stavu a ochránce zdraví při přidávání do pití (snižuje úmrtnost)

·         hubení mikroorganismů v peří

·         hubení aerobních a neaerobních bakterií prostřednictvím mlžení

·         čištění zařízení bez dalších přídavků

 

EKOLOGICKÝ DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVEK
VERTESPRIT ANK

Ekologický, vysoce účinný a hospodárný, elektrochemicky aktivní roztok pro kompletní dezinfekci všech ploch a materiálů včetně pitné vody.
Dezinfekční přípravek VertEsprit ANK spolehlivě likviduje všechny mikroorganismy během krátkého kontaktu a používá se k dezinfekci různých povrchů a materiálů, omyvatelných ploch, zařízení a předmětů, které přicházejí do styku s potravinami nebo nápoji včetně dezinfekce pitné vody. Je vhodný pro použití v obydlích, v rekreačních, sportovních a léčebných objektech, ve zdravotnictví, v bazénech, městských službách, průmyslu, zemědělství a v potravinářské výrobě.

VÝHODY

 • Dezinfekční roztoky jsou netoxické, nesenzibilizující a nedráždivé.
 • Jsou plně biologicky odbouratelné a nejsou ekologicky nebezpečné.
 • Bezoplachový.
 • Pro vysoký účinek při nízké koncentraci účinné látky a ohleduplné působení na životní prostředí je nejpřijatelnější variantou proti dnes stále široce používaným nebezpečným chemikáliím.
 • Přípravek je pouze nepatrně cítit po chloru, pH roztoku je 6,5 – 8,5.

NÁVOD K POUŽITÍ
Dezinfekce se provádí mokrým čištěním nebo pomocí rozprašovače (prostory, výrobní zařízení, povrchy), ponořením (různé předměty, hygienické náčiní, hračky) a dávkováním do vody. Účinnost proti mikroorganizmům je po 5 – 15 minutách v závislosti na poměru ředění.

DÁVKOVÁNÍ
Silně znečištěné předměty a plochy se nejprve mechanicky očistí, umyjí a poté se dezinfikují.
Pro jednorázové nanesení naředěného dezinfekčního přípravku na povrchy (podlahy, stěny, výrobní zařízení apod.) je spotřeba 200 ml na 1 m2 povrchu, v případě opakované dezinfekce, která se provádí po 15ti minutách, je spotřeba 300 – 400 ml na 1 m2 povrchu. Zvlhčení povrchů by mělo být stejnoměrné. Při použití rozprašovače spotřebujte pro jednorázové použití minimálně 100 ml naředěného přípravku na 1 m2 plochy. Stejným způsobem je možné ošetřit zařízení, povrchy a potrubí související s výrobou, přepravou, skladováním nebo spotřebou potravin, krmiv nebo nápojů (včetně pitné vody pro lidi a zvířata). Dále dezinfikovat prostory, ve kterých se zdržují lidé, chovají nebo přepravují zvířata.
Ředění: doporučené ředění přípravku VertEsprit ANK s pitnou vodou je maximálně 1:100.

Pro dezinfekci pitné vody (pro lidi a zvířata) a bazénových vod nařeďte přípravek v dávce 4 litry na 1.000 litrů pitné vody pro první dezinfekci, při dalších úkonech v dávce 1 litr na 1.000 litrů.
Doporučujeme naředit takové množství roztoku, které spotřebujete do 30ti minut od naředění.

PRVNÍ POMOC
Při zasažení očí je okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Přípravek skladujte na suchém a chladném místě v originálních baleních, která jsou dobře uzavřena. Chraňte před teplem a slunečním zářením.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

Záruční doba 12 měsíců. Balení: 3, 5, 10, 30 a 1.000 litrů, jinak také podle požadavku.       

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.