Otázky a odpovědi

Co je Envirolyte?

 

Jak to funguje?

 Každý systém Envirolyte vytvořený za účelem dezinfekce vody se skládá z:
- jednotky Envirolyte (jedné nebo více)
- kontejnerů pro anolyt a nasycený roztok soli (NaCl)
- dávkovacího čerpadla (čerpadel) s kontrolní sondou pro ORP nebo FAC

 Anolyt vyrobený jednotkou Envirolyte se hromadí v zásobníku (kontejneru) a potom je dávkován do upravované vody. Dávkovací režim závisí na objemu proudící vody a kvalitě (vlastnostech) zdrojové vody a je regulován buď průtokem vody (vodoměrem) nebo kontrolními sondami FAC/ORP, které jsou propojeny s dávkovacím čerpadlem.

Jak se dosáhne dezinfekční účinnosti?

 Vodný roztok NaCl, elektrochemicky aktivovaný v jednotce Envirolyte, je silný, netoxický a při tom bezpečný dezinfekční přípravek nazývaný anolyt (v ČR pod obchodním názvem VertEsprit) a je hlavním dezinfekčním činidlem v každém systému Envirolyte.

 Anolyt je bezbarvá čirá kapalina s mírným zápachem po chlóru. Obsahuje různé smíšené oxidanty především kyselinu chlornou a chlornan sodný (HClO, ClO2, HClO3, HClO4, H2O2, O2, ClO-, ClO2-, ClO3-, O-, HO2-, OH- - účinné látky), které propůjčují anolytu vysoce baktericidní a sporocidní účinnost.

Parametry anolytu jsou následující:
- pH od 2,0 do 8,5
- koncentrace aktivního chlóru 100-1000 mg/l
- velmi vysoká oxidační aktivita s nízkými (v setinách procent) koncentracemi účinných látek, které nepoškodí chemické a jiné životně důležité vlastnosti upravované vody a netvoří žádné toxické sloučeniny.

 Chcete-li se informovat jak monitorovat parametry anolytu, prosím zašlete své požadavky na naši společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o.

Výhody systému Envirolyte při dezinfekci vody

 Vzhledem k velmi nízké koncentraci aktivního chlóru, anolyt zředěný ve vodě nemá za následek žádné toxické účinky ani žádné toxické formy vedlejších produktů.
 Anolyt proniká do úzkých pórů vodního potrubí nebo jiných materiálů.
 Anolyt odstraňuje biofilm a řasy z distribučního systému.
 Vodovodní potrubí a zařízení nemusí být promýváno vodou po dezinfekci.
 Anolyt nenarušuje původní, přirozené vlastnosti vody.
 Anolyt eliminuje nepříjemnou chuť a zápach po chloru, zlepšuje chuť a vůni po řasách. 
 Anolyt se může skladovat a uchovat pro další použití, pokud je to nezbytné.
 Snadné dávkování.
 Vysoká úroveň bezpečnosti: žádné nebezpečné chemické látky jak při výrobě, tak při použití.

Garantujeme
 Důsledkem dezinfekce (v případě neexistence nadměrné organické zátěže) je TMC rovna 0 
 Chemické a jiné přirozené vlastnosti upravené vody nejsou ovlivněny
 Instalace na místě pro konkrétní aplikace jsou výzvou pro praktické řešení, které nabízí Inter-Trade Praha spol. s r.o.

Proč je dezinfekce vody s použitím technologie Envirolyte lepší než tradiční chlorace?

 I když je anolyt zdánlivě analogický chlóru, anolyt je unikátní a jednoznačně lepší než chlornan sodný při likvidaci spor, bakterií, virů a dalších patogenních organismů na stejné zbytkové bázi. Chlornan sodný v koncentraci 5% je účinný pouze při dezinfekci, avšak nikoliv při sterilizaci. Chlornan sodný je neúčinný proti cystám (Guardia, Cryptosporidium);

 Většina patogenů, zvláště ve vodě zrozených, vyvine po určité době odolnost (rezistenci) na chlornan sodný. Při aplikování anolytu jako dezinfekčního přípravku do vody se prokazatelně ukázalo, že i po každodenním, více než desetiletém, používání mikroorganismy nevyvinou odolnost proti anolytu, ani během tohoto dlouhého času;

 Potřebný kontaktní čas k účinné dezinfekci je pro anolyt nižší;

 Chlornan sodný ztrácí svou účinnost během dlouhodobého skladování a stává se potenciálně nebezpečným tím, že uvolňuje chlorový plyn během skladování;

 Anolyt je lépe rozpustný.

 Baktericidní účinnost se zachovává v hodnotách pH mezi 4 a 9;

 Anolyt je minimálně korozivní, což je dáno především jeho nízkou koncentrací, a také nepřítomností žíravých prvků, které se běžně nacházejí v chlornanu sodném nebo vápenatém;

 Reakce anolytu s organickými materiály vytváří asi o polovinu méně trihalometanů ve srovnání s chlórem;

 Anolyt odstraňuje existující zvápenatění a ničí patogeny usazené ve vápenatých úsadách a zamezuje rozpouštění pevných látek v dodávané vodě a tím ji chrání od vytváření nových nánosů a inkrustů. Biofilm je eliminován. Při úpravě vody systémem Envirolyte není nutné uzavírání sekcí vody v budovách a není omezováno normální používání vody během úpravy vody. Anolyt systému Envirolyte neobsahuje nebezpečné chemikálie ani neztěžuje údržbu.


Vaše požadavky na podrobnější informace o výrobě a aplikaci Vám rádi zašleme.
 

Co je Envirolyte a VertEsprit?

Technologie Envirolyte je způsob výroby bezpečného, výjimečně účinného biocidního roztoku - anolytu ANK (v České republice a na Slovensku pod obchodní značkou VertEsprit), širokého spektra účinnosti podle potřeb a specifik použití. Výroba může probíhat na místě použití. Základní výchozí látkou, která umožňuje biocidní efekt, je kyselina chlorná (HOCl), která se přirozeně nachází v lidském imunitním systému a zvyšuje obranyschopnost organismu.

Jak pracuje systém Envirolyte?
Systém Envirolyte má patentovanou technologii reaktorů (elektrolyzérů), v nichž se mění solný roztok na roztok dezinfekční, v němž hraje rozhodující úlohu čistá kyselina chlorná, která je neutrální. Produkce probíhá na místě s použitím nasyceného roztoku soli.

Jsou roztoky Vertesprit netoxické?
Ano, roztoky produkované v systému Envirolyte jsou naprosto bezpečné pro člověka. Ostatní prostředky sice mohou zabíjet mikroorganismy, ale mohou být škodlivé jiným způsobem a nemusejí odstraňovat ani biofilm.

Jak může VertEsprit ničit bakterie, jestliže není toxický?
Systém Envirolyte využívá předností neutrální kyseliny chlorné (HOCl) a oxidačního potenciálu roztoku VertEsprit. Udržuje redox-potenciál na hyperaktivní úrovni, címž ničí buněčné membrány mikroorganismů, rozrušuje biofilm a zabíjí mikroorganismy. V lidském organismu produkují bílé krvinky přirozeným způsobem kyselinu chlornou a vytvářejí tak obranný mechanismus proti nemocem a bakteriím v těle. Všechny roztoky produkované v zařízení Envirolyte jsou pro člověka v doporučených aplikacích naprosto bezpečné.

Otázka: Jaké chemikálie se používají při výrobě vašeho produktu?
Odp.: Žádné, VertEsprit se vyrábí z vody, kuchyňské soli a elektřiny.

Otázka: Čím je výrobní zařízení Envirolyte zajímavé?
Odp.: Výrobní zařízení vyrábí naprosto ekologické, biologicky plně odbouratelné, netoxické přípravky, které nejsou založeny na chemické bázi, ale mohou klasické chemikálie nahradit.

Otázka: Jaké přípravky produkuje vaše zařízení?
Odp.: Naše zařízení vyrábí dva základní roztoky: VertEsprit-A (ANOLYT-A) a VertEsprit-K (KATOLYT).

Otázka:  Co je to ANOLYT-A (VertEsprit-A)?
Odp.: ANOLYT-A je kyselý roztok, jehož hodnota pH se pohybuje kolem 2 - 3 a může nahradit chemické látky s kyselým účinkem a současně zaručuje jak lepší výsledky, tak daleko nižší náklady.

Otázka: Co je to KATOLYT (VertEsprit-K)?
Odp.: Katolyt je ekvivalentem žíravého chlornanu sodného (resp. uhličitanu sodného), jeho hodnota pH se pohybuje mezi 11-13 a může nahradit chemické účinky louhu, přičemž je účinnější a daleko levnější než srovnatelné chemické látky. Katolyt působí ve studené vodě (ne při všech aplikacích) a dosahuje stejné účinnosti jako louh v teplé vodě.

Otázka: Co je to Neutrální ANOLYT-ANK (VertEsprit ANK)?
Odp.: VertEsprit ANK je směs KATOLYTU a ANOLYTU-A, hodnota pH je kolem 7 a může být použit namísto chemických dezinfekčních prostředků, má částečně i mycí účinek. VertEsprit ANK se používá např. k dezinfekci pasterizačních tunelů v pivovarech.

Otázka: K čemu jsou roztoky VertEsprit? 
Odp.: Vertesprit ANK likviduje plísně, spory, biofilm, bakterie a viry.

Otázka: Jaké jsou účinné látky v roztocích VertEsprit?
Odp.: Vertesprit ANK obsahuje 99,69% vody, 0,26% NaCl a 0,05% HClO a OCl-. Naše výrobní zařízení mají 1 (nebo více) speciální elektrolytický reaktor, který nabíjí vodu elektrickým nábojem. Koncentrovaný roztok udržuje napětí kolem 900 mV (ORP - redoxpotenciál).

Otázka: Co je tak zvláštního na tomto elektrolytickém reaktoru ve srovnání s ostatními podobnými výrobky?
Odp: Titanové membrány v reaktorech jsou pokryty speciální slitinou tak, aby reaktory vydržely extrémně vysoké napětí. Jiné elektrolytické reaktory na trhu jsou schopny pracovat s napětím pouze zhruba čtyřnásobně menším než reaktory Envirolyte.

Otázka: Jaká je očekávaná životnost reaktorů Envirolyte?
Odp: Naše zařízení Envirolyte jsou minimálně s 2 letou garancí, ačkoliv reaktory vydrží pracovat až 5 let. To závisí na provozních podmínkách.

Otázka: Kolik roztoku mohou výrobní jednotky vyprodukovat?
Odp.: To závisí na typu výrobního zařízení; máme dnes jednotky, které produkují od 20 do 6.000 litrů za hodinu.

Otázka: Nevidím žádné reference na vaší webové stránce, které by se týkaly oblasti mého uživatelského zájmu. To znamená, že vaše výrobní jednotky nemohu použít?
Odp.: Envirolyte vyvinul výrobky a výrobní systémy pro širokou řadu aplikací. Jestliže nevidíte žádné reference pro vaši oblast na naší webové stránce, kontaktujte nás a rádi Vám poskytneme více informací.

Otázka: Můžeme koupit vhodný roztok od Envirolyte?
Odp.:  Ano, samozřejmě. V té nejvhodnější balené formě, která nejlépe odpovídá Vašim požadavkům v určité oblasti aplikace. Ale pokud by Vaše potřeby překročily možnosti dodávek, prodáme Vám i výrobní přístroje, které produkují roztok na místě.

Otázka: Kolik roztoku budu potřebovat, abych zajistil správné dávky pro použití v mé oblasti aplikace?
Odp.: Nemnoho, ale závisí to na oblasti aplikace. Nicméně, za všeobecně dostačující považujeme 5%-ní dávku roztoku v koncentrované formě. V pitné vodě obvykle postačí ředění 1:1000 (v závislosti na kontaminaci), to je více než dostačující k likvidaci všech bakterií a biofilmu.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.