Envirolyte - výrobní jednotky

 

Jsme výhradním distributorem zařízení Envirolyte pro Českou republiku a Slovensko. Naše společnost nabízí tato zařízení od manuální obsluhy, přes poloautomatické přístroje až po plně automatizovaná zařízení určená pro průmyslové aplikace. 

Zařízení Envirolyte ELA

Vycházejí vstříc požadavkům klientů, kteří nemají možnost občasného dohledu nad přístroji při jejich provozu a proto požadují, aby přístroj vyráběl podle automaticky kontrolovaných parametrů produkce a to jenom tolik, kolik je potřeba. Vše se řídí hladinovými snímači produkovaného roztoku. Výroba probíhá automaticky, jednoduchá obsluha se týká pravidelné údržby tj. proplachu přístroje cca 1x za měsíc či za půl roku.

Nová generace přístrojů ANW

Výrobní jednotky ANW

Výrobní jednotky Envirolyte ELA ... ANW jsou navrženy tak, aby produkovaly anolyt (VertEsprit ANK) s použitím menšího množství soli a energie. Pro získání 1 litru anolytu s 500 ppm FAC je zapotřebí 1,5 g NaCl a 4 W energie, což je 5 až 2,5 krát méně než u standardních strojů ELA.

Snížení spotřeby soli a energie je kritické pro takové trhy, jako je komunální úprava vody, zdravotní péče, průmyslové aplikace, kde je zapotřebí vysoká úroveň hygieny bez nebo s velmi nízkým obsahem solí, také aplikace, kde je kritické riziko, a proto obsah chloridů v upravené vodě musí být snížen na minimum, např. chladicí věže a dezinfekce chladicí vody.

Výrobní jednotka Envirolyte ELA-400ANW v pivovaru v Německu

Vedle solí a spotřeby energie Envirolyte mají generátory ELA -..... ANW některé výrazné rozdíly od našich standardních ELA typů, jako jsou:

• I když vždy pH anolytu i u přístrojů ANW závisí na pH zdrojové vody, obecně dosahuje pH ~ 7,5. To je standardní specifikace generátorů typu ANW, ale pH může být regulováno v rozmezí pH ~ 2,5-7, 5. Regulace pH vyžaduje instalaci některých doplňkových součástí na zařízeních ANW. Váš požadavek na korekci pH by měl být proto specifikován při objednání;

• Na rozdíl od standardních generátorů anolytu zařízení typu ANW nevyrábějí katolyt jako vedlejší produkt v komerčně použitelných objemech. Průtok katolytu je ~ 0,4% celkového toku specifického pro konkrétní zařízení, je zcela založen na vodě a může být bezpečně odveden do prostředí. Pokud by aplikace vyžadovala také použití katolytu pro jeho mycí a odmašťovací účinky, doporučujeme zvážit použití výrobní  jednotky ELA nebo speciálního generátoru na výrobu katolytu;

Požadavky na instalaci generátorů typu ANW na výrobu anolytu jsou podobné požadavkům typů zařízení Envirolyte ELA.

 

Zařízení Envirolyte řady AM (Automatic Machine)

V souvislosti s většími nároky našich klientů především při průmyslových aplikacích jsme vyvinuli zařízení, která splňují nejvyšší nároky na spolehlivost provozu, stálou kvalitu produkce a bezobslužnost.

Přednosti automatických zařízení Envirolyte:

-  zařízení může pracovat i při velkých výkyvech tlaku vody (možnost použití i v havarijních či bezpečnostně rizikových situacích !!!) 

-  nezanáší se - stálý průtok, stálé parametry produktu 

-  solanka (nasycený roztok soli) nekrystalizuje v hadičce

-  přesné řízení  dávkování  solanky  peristaltickým  čerpadlem - kvalitní produkt po celou dobu  výroby

-  automatické  odvápnění veškerých cest v zařízení - bezobslužná údržba zařízení  

-  produkt je do jímací nádrže napouštěn až po ustálení požadovaných parametrů, tj. je vždy kvalitní  

-  proudový chránič - zaručuje zvýšenou bezpečnost provozu - zabraňuje úrazu elelektrickým proudem i při poškození kterékoli části zařízení

-  elektronické spínání trafa

Ekologickou úpravou pitné vody k vyšší kvalitě vody 

Envirolyte řady ECO®

Princip fungování jednotek Envirolyte ECO:

Proces čištění vody v jednotce ECO zahrnuje anodovou elektrolytickou oxidaci se současným odstraněním kationtů. Elektrolytická a chemická přídavná oxidace probíhá ve vířivé reakční komoře a katalytické čištění v katalytickém reaktoru. Procesy úpravy vody v jednotce ECO sestávají z několika stupňů (rozdílným způsobem působícími na vodu a její znečištění) oddělených v čase a prostoru. Tím je zaručena vysoká efektivnost a ekologická bezpečnost procesů úpravy vody v jednotkách ECO ve srovnání s jinými známými technikami.

Zařízení Envirolyte ECO dosahují výrobní kapacity 120 l/hod až 4.800 l/hod, ECO jednotky upraví až 1.000.000 litrů vody bez nároku na výměnu reaktoru (u filtrů Brita jde o 60-100 litrů).

Výrobní jednotky Envirolyte ECO díky své výrobní kapacitě upravené vody mohou být vhodným řešením pro úpravu vody v domácnostech, ale i napájecí vody ve velkochovech zvířat a i při zavlažování rostlin.

 Ekologická jednotka Envirolyte na úpravu pitné vody řady ECO

 

Prokazatelné účinky:

-         zničení všech druhů mikroorganismů

-         neutralizace všech nebezpečných organických látek ve vodě

-         neutralizace iontů těžkých kovů

-         odstranění dusičnanů a dusitanů

-         nasycení vody kyslíkem

-         zničení sloučenin aktivního chloru

-         uvolňování vodíkových vazeb (zvýšení biocidních vlastností)

-         nedochází ke snižování mineralizace vody

Upravená voda jednotkou ECO odpovídá normám Světové zdravotnické organizace na pitnou vodu.

Takto upravená voda:

-         je mnohem chutnější a vhodná k pití i k úpravě potravin

-         nezanechává kotelní kámen

-         snadno omývá povlak po pesticidech a herbicidech na čerstvém ovoci a zelenině

-         ženy, které takto upravenou vodu používají k mytí, dosahují kosmetického účinku a   jejich kůže vypadá mladě

-         je vhodná k mytí dětí, aniž by musela být převařována nebo něčím doplňována

-         urychluje růst rostlin

-         dokonce i domácí zvířata ji preferují před obyčejnou vodovodní vodou 

Přístroje Envirolyte ECO®   

Jak pracují?

§  Technologie ECA (elektrochemické aktivace) patří mezi ekologicky nejbezpečnější technologie čištění vody, které dnes existují.

§  Technologie ECA umožňuje zbavit vodu různých škodlivých příměsí stejně jako měnit prostou vodu v něco, co se dá používat v různých oblastech lidské činnosti.

§  Technologie ECA je součástí jednotek ECO®. Jsou vysoce účinné, ekonomické, nevyžadují použití drahých a škodlivých chemikálií. Vynikají spolehlivostí, trvanlivostí a jednoduchou obsluhou.

§  Jednotky ECO® používají technologii založenou na membránovém elektrochemickém reaktoru. Jde o vysoce účinné zařízení průtokového typu, které potřebuje pouze dodávku elektrické energie (ne více než 1W/h na 1 l vody). ECO® jednotky neobsahují kazety, které by vyžadovaly pravidelnou obměnu a musely by být bezpečně likvidovány. Toto je největší výhoda oproti zařízením s filtry, totiž filtry nebo sorbenty obvykle akumulují mikroorganismy, které se rychle množí na povrchu filtrů nebo sorbentů, živí se příměsemi v protékající vodě a produkují vlastní toxiny, stávají se tak samy zdrojem sekundární kontaminace.

§  ECO® jednotky jsou konstruovány za účelem čištění vodovodní vody, která neodpovídá normám. Zaručují efektivní ničení všech forem mikroorganismů, stejně jako jejich toxinů; neutralizaci všech škodlivých organických látek (herbicidů, pesticidů, fenolů, organických sloučenin chloru, vč. dioxinů atd.) a odstranění všech těžkých kovů.

§  Reaktory ECA byly celosvětově patentovány společností ECO Group.

 

Produkt - neutrální anolyt ANK (VertEsprit ANK)

-  ionizovaná forma aktivního chloru (neutrální dezinfekční roztok ANK), elektrochemicky vytvořená forma aktivního chloru (obsahuje převážně kyselinu chlornou).

● Kyselina chlorná je nejúčinnější a nejlevnější dnes dostupná dezinfekce.

●  Kyselina chlorná  vytvořená pomocí procesu elektrolýzy na místě je dezinfekční prostředek, který lze použít tím nejjednodušším způsobem, a to velmi bezpečně pro lidi, zvířata i potraviny.

Naše technologie Envirolyte je dokonalým řešením pro dezinfekci. Zavolejte nebo nám napište o bezplatné posouzení postupu dezinfekce pro řešení Vašich problémů procesu. 

Cena zařízení Envirolyte je závislá na účelu použití a stupni automatizace a výrobní kapacitě přístroje.

Napište nám! - Kontakt

Systém Envirolyte pro dezinfekci vody

Jak to funguje?

 Každý systém Envirolyte vytvořený za účelem dezinfekce vody se skládá z:
- jednotky Envirolyte (jedné nebo více)
- kontejnerů pro anolyt a nasycený roztok soli (NaCl)
- dávkovacího čerpadla (čerpadel) s kontrolní sondou pro ORP nebo FAC

 Anolyt vyrobený jednotkou Envirolyte se hromadí v zásobníku (kontejneru) a potom je dávkován do upravované vody (viz výše). Dávkovací režim závisí na objemu proudící vody a kvalitě (vlastnostech) zdrojové vody a je regulován buď průtokem vody (vodoměrem) nebo kontrolními sondami FAC/ORP, které jsou propojeny s dávkovacím čerpadlem.

Jak se dosáhne dezinfekční účinnosti?

 Vodný roztok NaCl, elektrochemicky aktivovaný v jednotce Envirolyte, je silný, netoxický a při tom bezpečný dezinfekční přípravek nazývaný anolyt a je hlavním dezinfekčním činidlem v každém systému Envirolyte.

 Anolyt je bezbarvá čirá kapalina s mírným zápachem po chloru. Obsahuje různé smíšené oxidanty především kyselinu chlornou (HOCl) a chlornanové anionty (ClO⁻) - účinné látky, které propůjčují anolytu vysoce baktericidní, fungicidní, virucidní a sporocidní účinnost.

Parametry anolytu jsou následující:
- pH od 2,0 do 8,5
- koncentrace (celková) aktivního chlóru 100-1000 mg/l
- velmi vysoká oxidační aktivita s nízkými (v setinách procent) koncentracemi účinných látek, které nepoškodí chemické a jiné životně důležité vlastnosti upravované vody a netvoří žádné toxické sloučeniny.

 Chcete-li se informovat jak monitorovat parametry anolytu, prosím zašlete své požadavky na naši společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o.

Výhody systému Envirolyte při dezinfekci vody

 Vzhledem k velmi nízké koncentraci aktivního chloru, anolyt zředěný ve vodě nemá za následek žádné toxické účinky ani žádné toxické formy vedlejších produktů.
 Anolyt proniká do úzkých pórů vodního potrubí nebo jiných materiálů.
 Anolyt odstraňuje biofilm a řasy z distribučního systému.
 Vodovodní potrubí a zařízení nemusí být promýváno vodou po dezinfekci.
 Anolyt nenarušuje původní, přirozené vlastnosti vody.
 Anolyt eliminuje nepříjemnou chuť a zápach po chloru, zlepšuje chuť a vůni po řasách. 
 Anolyt se může skladovat a uchovat pro další použit, pokud je to nezbytné.
 Snadné dávkování.
 Vysoká úroveň bezpečnosti: žádné nebezpečné chemické látky jak při výrobě, tak při použití.

Garantujeme
 Důsledkem dezinfekce (v případě neexistence nadměrné organické zátěže) je TMC rovna 0 
 Chemické a jiné přirozené vlastnosti upravené vody nejsou ovlivněny
 Instalace na místě pro konkrétní aplikace jsou výzvou pro praktické řešení, které nabízí Inter-Trade Praha spol. s r.o.

Proč je dezinfekce vody s použitím technologie Envirolyte lepší než tradiční chlorace?

 I když je anolyt zdánlivě analogický chlóru, anolyt je unikátní a jednoznačně lepší než chlornan sodný při likvidaci spór, bakterií, virů a dalších patogenních organismů na stejné zbytkové bázi. Chlornan sodný v koncentraci 5% je účinný pouze při dezinfekci, avšak ne při sterilizaci. Chlornan sodný je neúčinný proti cystám (Guardia, Cryptosporidium);

 Většina patogenů, zvláště ve vodě zrozených, vyvine odolnost (rezistenci) na chlornan sodný během času. Aplikace anolytu jako dezinfekčního prostředku vody v každodenním používání více než deset let ukázaly, že mikroorganismy nevyvinou odolnost proti anolytu v čase;

 Potřebný kontaktní čas pro anolyt je kratší;

 Chlornan sodný ztrácí svou účinnost během dlouhodobého skladování a stává se potenciálně nebezpečným tím, že uvolňuje chlorový plyn během skladování;

 Anolyt je lépe rozpustný.

 Baktericidní účinnost se zachovává v hodnotách pH mezi 4 a 9;

 Anolyt je minimálně korozivní, což je dáno především jeho nízkou koncentrací, a také nepřítomností žíravých prvků, které se běžně nacházejí v chlornanu sodném nebo vápenatém;

 Reakce anolytu s organickými materiály vytváří asi o polovinu méně trihalometanů ve srovnání s chlórem;

 Anolyt odstraňuje existující zvápenatění a ničí patogeny usazené ve vápenatých úsadách a zamezuje rozpouštění pevných látek v dodávané vodě a tím ji chrání od vytváření nových nánosů a inkrustů. Biofilm je eliminován. Při úpravě vody systémem Envirolyte není nutné uzavírání sekcí vody v budovách a není omezováno normální používání vody během úpravy vody. Anolyt systému Envirolyte neobsahuje nebezpečné chemikálie ani neztěžuje údržbu.

Vaše požadavky na podrobnější informace o výrobě a aplikaci Vám rádi zašleme.

Zařízení ENVIROLYTE a oblasti použití                          

Vertesprit ANK (anolyt ANK) - účinný biocidní přípravek, se vyrábí v zařízení Envirolyte z nasyceného roztoku chloridu sodného zředěného pitnou vodou.

Celková mineralizace výchozího roztoku pro výrobu anolytu ANK je mezi 1,5 až 5 g/l. Tyto nízké koncentrace předcházejí nahromadění aktivních složek anolytu v pórovitých materiálech po jejich použití a vysušení. Anolyt ANK má nízkou korozívní aktivitu a není nebezpečný povrchům zařízení a vybavení, pokud mineralizace nepřesáhne 2,5 g/l.

Výrobní kapacita zařízení Envirolyte se pohybuje od 20 do 6.000 litrů anolytu ANK za hodinu.

Výroba anolytu probíhá automaticky, anolyt se jímá do plastové nádoby a jeho množství je automaticky regulováno podle potřeby použití.

Nejúčinnější biocidní roztoky jsou nízké nebo žádné toxicity, metastabilní, nízko-mineralizované, chlor-kyslíkového základu (elektro-chemicky aktivované roztoky) vyráběné v zařízení Envirolyte. Není jiné alternativy k těmto roztokům, pokud je život na Zemi prezentován různými formami proteinových substancí ve vodném elektrolytickém roztoku iontů chlornanu, iontů sodíku a dalších. 

Jádrem přístroje je elektrolytický reaktor, který obsahuje patentem chráněnou membránu, která odděluje proudící roztok během výrobního procesu. Průtok je pečlivě regulován PLC (programovatelným automatem), aby se zajistila optimální produkce a minimalizovala se zbytková sůl. Přísnou nepřetržitou automatickou kontrolou je zajištěna stálá kvalita výsledného produktu za dodržení specifických výrobních podmínek.

Automatická kontrola specifických podmínek výroby, kterou je vybaven Envirolyte AM, umožňuje produkovat ekologicky přijatelný a při tom velice účinný anolyt ANK v neutrální pH hodnotě, a to velmi hospodárně (produkce 1 litru ANK se pohybuje v ceně 8 haléřů, při tom k dezinfekci např. teplé vody - TUV je postačující dávkování ANK v úrovni 0,1%-0,5%).

Výhodou těchto přístrojů navíc je, že hodnotu pH výsledného anolytu lze kontinuálně měnit a automaticky regulovat od pH 2 po pH 9 podle požadavků (z jednoho místa lze tímto způsobem obstarat kvalitní anolyt ANK pro ošetření např. dojicího zařízení, stájových prostor za přítomnosti zvířat, ale i kyselý anolyt A, který je nejvhodnější pro redukci bakteriální kontaminace odpadních vod a živočišného odpadu, a v konečném důsledku to vede ke snižování obsahu amoniakových plynů v ovzduší). 

V přístrojích Envirolyte AM je hodnota pH produktu konsistentní po celou dobu produkce, při tom však variabilně a automaticky nastavitelná.

Pravidelné promývání proti usazeninám v reaktoru a v souvisejících propojení je řízeno tak, aby byla vždy zaručena požadovaná kvalita výsledného produktu. PLC toleruje jen minimální změny, takže produkce je vždy kvalitní.

Automatické zařízení Envirolyte AM umožňuje tím, že kontinuálně a velmi přesně mění hodnotu pH anolytu podle požadavků, využít jedno zařízení pro různá použití, což je velkou výhodou pro praxi. Například je možné, aby se vyrobilo z jednoho zařízení Envirolyte AM právě tolik anolytu ANK a v takové hodnotě pH, která je požadovaná pro daný dezinfekční a sanitační program, a při tom do předem připravených zásobníků či dávkovacích systémů, zcela bez zásahu lidské ruky.

Chlor a jeho chemické sloučeniny jsou extrémně účinné jako dezinfekční přípravky a ochrana současných potravin vč. dodávek vody závisí do značné míry na něm. Stává se však, že v důsledku transportních nepořádků nebo nesprávného naředění při použití dochází k řadě nehod s negativním dopadem na lidi i přírodu.

Otázka zní jak udržet bezpečnost potravin v potravinovém řetězci včetně vody a při tom neohrozit zdraví lidí, zvířat a životní prostředí.

Nyní je možné bez jakéhokoliv rizika pro lidi produkovat anolyt ANK ze solného roztoku vody a elektřiny přímo na místě použití v zařízení Envirolyte. A to je nejlepší způsob jak zajistit bezpečné potraviny a zdravé životní prostředí, protože anolyt ANK dosahuje vysoké účinnosti s nízkým obsahem aktivního chloru, je netoxický a biologicky odbouratelný.

ANK může být dávkován buď přímo do systému nebo do zásobníku. Dávkování může být přizpůsobeno variabilním požadavkům systému kontrolovaného senzory, aby se s jistotou dosáhlo likvidace patogenních mikroorganismů v systému. Zařízení Envirolyte AM jsou řízeny automaticky podle požadované hodnoty pH anolytu, aby vyhověly co nejvíce požadavku na maximální účinnost v daných podmínkách.

Provozní údržba:

Zařízení je bezobslužné, samočisticí. V rámci pravidelného servisu je zajištěna dodávka nezbytného množství kvalitní soli.

Oblasti použití:

Chladicí věže a vodní nádrže

Anolyt ANK produkovaný na místě našim zařízením Envirolyte účinně likviduje bakterie Legionella a další bakterie a zajišťuje bezpečné a zdravé prostředí ve vodě. Odstraňuje velmi účinně také biofilm, při tom nezvyšuje korozivnost vody.

Pivovarnictví a nápojový průmysl

Použití se týká pasterizačních tunelů, mytí lahví a čištění dopravníkových pásů a transportních prostředků. Použití zařízení Envirolyte může významně zvýšit bezpečnost a hospodárnost, neboť dovoluje, aby dezinfekce a čištění probíhalo při nižších teplotách a aby se potřebná voda recyklovala.

Masný průmysl

Bakteriální kontaminace masa je stále přetrvávajícím problémem. Anolyt ANK dokáže ideálně řešit očistu povrchů přípravných ploch, vč. přepravek, balení a transportu masa, aniž by docházelo k problémům s tradičními na chloru založenými chemikáliemi.

Mytí ovoce a zeleniny

ANK je velmi účinný dezinfekční přípravek k mytí ovoce a zeleniny, jak celé, tak krájené. Při tom prodlužuje jejich záruční dobu a poskytuje bezpečnější potraviny pro konečného spotřebitele.

Úprava odpadních vod

Přidáním anolytu ANK do odpadní vody se dosáhne snížení bakteriálního zatížení vody, aniž by se kontaminací narušilo životní prostředí.

Pěstování zeleniny

Zmlžování nebo sprayování především skleníků anolytem ANK umožňuje účinnou ochranu zeleniny proti nebezpečným plísním a bakteriím.

Pitná voda

Anolyt ANK je osvědčený dezinfekční přípravek jak pro teplou vodu, tak i pitnou vodu. Zajišťuje její zdravotně hygienickou ochranu pro spotřebitele bez nepříjemných pachů nebo ovlivnění chuti.

Pro pitnou vodu jsou rovněž určeny Envirolyte ECO přístroje, které zlepšují kvalitu pitné vody.

Plavecké bazény a aquaparky

Na místě vyráběný anolyt ANK zajišťuje bezpečné prostředí pro plavce bez nepříjemných pachů a dráždění očí a kůže jak u tradičního ošetření vody chlórem nebo na chloru založených prostředků. Je také bezpečnější pro personál, neboť pracovníci nemusejí manipulovat s nebezpečnými chemikáliemi.

Potravinářský a mlékárenský průmysl

Anolyt ANK se osvědčuje při ošetření provozního zařízení při zpracování potravin i mléka, protože není toxický a při vhodné aplikaci je velmi účinný.

Zemědělství

Použití ANK v zemědělství je velmi široké. Používá se jak v rostlinné výrobě, tak při zpracování krmných směsí a také v živočišné výrobě, vede k lepšímu zdravotnímu stavu zvířat ve velkochovech. Ošetření napájecí vody a hygiena stájového prostředí zlepšuje chovné výsledky a pohodu zvířat.

Zdravotnická zařízení

Díky netoxické a nekorozívní povaze anolytu ANK je ideálním přípravkem pro sterilní ošetření povrchů zdravotnického zařízení a napomáhá předcházet bakteriální infekci.

Hotely, veřejné budovy a nemocnice

Bakterie Legionella je velkým zdravotním problémem v rozsáhlých vodovodních systémech, které jsou jen částečně anebo nepříliš často používány. Taková situace je např. v hotelových pokojích mimo sezónu. Nepoužívané úseky se mohou stát rodištěm legionely a jiných zdraví nebezpečných bakterií vyskytujících se ve vodě. Připojením zařízení Envirolyte k vodovodnímu systému a kontinuálním dávkováním anolytu ANK lze chránit tento systém, aniž by se musela nehospodárně navyšovat teplota vody.

Výhody zařízení Envirolyte se uplatňují i v jiných budovách, ale především v nemocnicích a všude, kde jsou lidé s nižší tolerancí k nákaze legionelou, v ústavech sociální péče, domech pro seniory apod.

Jak technologie Envirolyte pracuje:

Generováním ionizované formy aktivního chloru (roztoku ANK) napodobuje naše technologie lidský imunitní systém přirozené obrany proti mikrobům. Elektrochemicky vytvořená forma aktivního chloru (přesněji roztok kyseliny chlorné) je produkována z obyčejné soli, vody a elektřiny tak, aby vyhovovala potřebám jednotlivých aplikací. Tyto systémy jsou spolehlivé, bezpečné, efektivní a uživatelsky přívětivé.

Účinnost dezinfekce je dána hodnotou pH. Dezinfekce aktivním chlórem je optimální, jestliže je pH mezi 5,5 až 7,5. Kyselina chlorná (HClO) reaguje rychleji než chlornanové ionty (OCl-) a je o 80-100% účinnější. Aktivní chlór ve formě kyseliny chlorné (HClO), je nejúčinnější.

Účinnost

Roztoky vyrobené v zařízeních Envirolyte jsou účinné proti:

 

Bakterie
Acinetobacter baumannii
Escherichia coli (0157)
Enterococcus species (VRE)
Helicobacter pylori
Listeria
Legionella pneumophila
Magnaporthe grisea (rice blight)
Mycobacterium avium-intracellulare
Mycobacterium bovis (TB)
Mycobacterium chelonae
Mycobacterium smegmatis
Mycobacterium terrae
Mycobacterium tuberculosis (TB)
Mycobacterium xenopi
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus (MRSA)
Samonella cholerasuis

Bakteriální endospory
Bacillus cereus
Bacillus subtilis
Clostridium difficile
Clostridium sporogenes

Viry
Adenovirus type 4
Animal and human influenza (including H5N1 and H1N1)
Bacteriophage MS2
Feline calicivirus
Hepatitis A & B (HAV)
Herpes virus type 1
HIV-1
Human Norovirus (Norwalk)
MS2 virus
Murine Norovirus
Orthopoxvirus
Poliovirus type 1
Poliovirus type 2

Kvasinky
Aspergillus niger
Candida albicans
Trichophyton mentagrophytes

Plísně
Botrytis (grapy mold)
Powdery mildew

VertEsprit ANK představuje rychle působící roztok k odstranění a zničení nebezpečných patogenů. Jeho širokospektrání antibakteriální působení proti gram-pozitivním, gram-negativním a kvasinkovitým typům patogenů je s těmito výsledky usmrcení v daném expozičním čase (kontaktním čase).

Mikroorganismus

čas pro usmrcení

% Redukce

MRSA

15 sec

99.999%

VRE

15 sec

99.999%

Escherichia coli

15 sec

99.999%

Acinetobacter baumannii

15 sec

99.999%

Bacteroides fragilis

15 sec

99.999%

Candida albicans

15 sec

99.999%

Enterobacter aerogenes

15 sec

99.999%

Enterococcus faecium

15 sec

99.999%

Haemophilus influenzae

15 sec

99.999%

Klebsiella oxytoca

15 sec

99.999%

Klebsiella pneumoniae

15 sec

99.999%

Micrococcus luteus

15 sec

99.999%

Proteus mirabilis

15 sec

99.999%

Pseudomonas aeruginosa

15 sec

99.999%

Serratia marcescens

15 sec

99.999%

Staphylococcus epidermidis

15 sec

99.999%

Staphylococcus haemolyticus

15 sec

99.999%

Staphylococcus hominis

15 sec

99.999%

Staphylococcus saprophyticus

15 sec

99.999%

Streptococcus pyogenes

15 sec

99.999%

Staphylococcus aureus

15 sec

99.998%

Clostridium difficile endospores

15 sec

99.930%

Způsob působení

Roztok  VertEsprit ANK je poměrně stabilní a bezpečný roztok, jehož účinky lze dobře využít i při ošetření hnisavých ran způsobených bakteriemi, viry, kvasinkami, plísněmi a spory. Obsahuje kyselinu chlornou (HClO), sloučeninu podobnou těm, které přirozeně produkuje imunitní systém vyšších živočišných organismů (neutrophily) vč. člověka.  Proces výroby kyseliny chlorné technologií Envirolyte umožňuje roztoku udržet si poměrně vysokou stabilitu.

Výsledky účinnosti

Hodnocení testem  USP<51> antimikrobiální účinnosti:

Název mikroorganismu         Log Redukce (30 sec.)       Redukce počtu - čas, %

Staphylococcus aureus MRSA           6.34                                        30 sec 99.9999%

Enterococcus faecalis VRE                6.36                                        30 sec 99.9999%

Staphylococcus aureus                      6.23                                       30 sec 99.9999%

Escherichia coli                                 5.70                                       30 sec 99.9997%

Acinetobacter baumannii                   6.37                                        30 sec 99.9999%

Bacteroides fragilis                           7.64                                        30 sec 99.9999%

Candida albicans                              6.33                                        30 sec 99.9999%

Enterobacter aerogenes                   6.09                                         30 sec 99.9999%

Enterococcus faecium VRE - MDR      6.51                                         30 sec 99.9999%

Haemophilus influenzae                    5.18                                        30 sec 99.9993%

Klebsiella oxytoca MD                       6.05                                        30 sec 99.9999%

Klebsiella pneumoniae                      6.14                                        30 sec 99.9999%

Micrococcus luteus                            5.84                                        30 sec 99.9999%

Proteus mirabilis                               6.20                                        30 sec 99.9999%

Pseudomonas aeruginosa                  5.81                                        30 sec 99.9998%

Serratia marcescens                          6.00                                        30 sec 99.9999%

Staphylococcus epidermidis                6.02                                        30 sec 99.9998%

Staphylococcus haemolyticus             5.91                                        30 sec 99.9999%

Staphylococcus homins                     5.45                                        30 sec 99.9996%

Staphylococcus saprophyticus            5.96                                        30 sec 99.9999%

Streptococcus pyogenes                    6.72                                        30 sec 99.9999%

Roztok ANK - k čemu je dobrý

Roztok ANK VertEsprit nepoškozuje zdravé tkáně, a proto je vhodný pro použití také v chovech zvířat. ANK  má pH neutrální a nepůsobí dráždivě při použití. Použití roztoku ANK umožní usmrtit bakterie, jednobuněčné organismy a houby z 99,999%. Jeho použití je ideální při infekcích způsobených bakteriemi jako je E. coli, Staphylokokus (MRSA), Strep, Moraxella bovis, Pasteurella, Actinomyces a Pseudomonas aeruginosa.

ANK není steroid, antibiotikum, bělidlo, ani toxin.

ANK představuje moderní prostředek, který ničí prakticky jakoukoli infekci, ale je zcela netoxický a šetrný k životnímu prostředí. Zahraniční studie a klinické zkoušky na celém světě to dokazují, aniž by se prokázaly jediné vážné nežádoucí účinky.

ANK je zcela biokompatibilní, poněvadž napodobuje přirozený imunitní systém, jeho reakci na infekci. Navíc se neprokázalo, že by bakterie, viry, plísně a spory měly schopnost vyvinout odolnost vůči ANK. VertEsprit ANK je tak silný, že ničí stafylokoky, E. coli, a dokonce i MRSA. Při tom je bezpečný jako voda, působí naprosto netoxicky a je šetrný k životnímu prostředí. Proto si zvíře může dál lízat rány nebo zasažená místa po aplikaci ANK bez negativních vlivů.  Nejsou ani žádné zvláštní požadavky na likvidaci ANK.

ANK neobsahuje žádné steroidy nebo antibiotika, která mohou bránit hojení, nebo oslabovat imunitní systém. Rány ošetřené ANK prokázaly zkrácení doby hojení až o 60%. ANK výrazně zvyšuje obsah kyslíku v ráně do 30 sekund, a udrží zvýšenou hladinu kyslíku po dobu až 36 hodin. Právě toto zvýšení kyslíku by mohlo blahodárně působit ke zrychlení doby hojení. Dále ANK léčí chronické záněty a snižuje zánětlivost tím, že zabraňuje uvolňování histaminů na žírné buňky. Chronický zánět je totiž překážkou k uzdravení.

Shrneme-li, ANK VertEsprit je zcela netoxický antibakteriální, protiplísňový a protivirový roztok, který je šetrný k životnímu prostředí a bezpečný jako voda. Nepoškozuje zařízení v chovných stájích a je bio-kompatibilní se zvířecím tělem.
 

 

 

Technologie ECA a elektrochemie 


Unikátní systém

ECO Group zhodnotila výkonnost a invenčnost ECA do celé řady exkluzivních výrobků: membránových reaktorů, jednotek Envirolyte a ECO, aby vyhovovaly bezpočtu aplikací pod obchodním označením Envirolyte® & ECO®.

 

Nejmodernější materiály

Jednotky Envirolyte & ECO jsou konstruovány pro nepřetržité používání. Využití materiálů špičkové kvality bez křehkých nebo pohyblivých součástí činí jednotky spolehlivými.

 

Unikátní roztoky

Dva roztoky produkované jednotkami Envirolyte jsou unikátní, každý svým způsobem. Anolyt s pH hodnotou v rozmezí 2.0-8.5 a ORP +700mV - +1200mV má vysoký biocidní potenciál. Katolyt je perfektním mycím prostředkem a významným způsobem zvyšuje pH.

 

Už žádné chemikálie

Existuje široká škála možného využití jednotek Envirolyte k dezinfekci. Problémy spojené s manipulací a skladováním systémů založených na chemikáliích poskytují řadu příležitostí. Jednotky Envirolyte značně překonávají zdravotní a bezpečnostní měřítka stejně jako problémy s životním prostředím  svázané s tradičními chemickými systémy.

 

  • Výrobní jednotky Envirolyte jsou založeny na moderní technologii elektrochemické aktivace.
  • Electrochemie je vědecká disciplína, která se zabývá vztahy mezi elektrickými proudy, nebo napětím, a chemickými reakcemi a vzájemnou přeměnou chemické a elektrické energie.
  • Elektro-Chemická Aktivace (ECA) se opírá o nové, dříve neznámé zákonitosti anomálních změn reakcí a katalytických schopností vodných roztoků soli NaCl vystavených elektrochemickému unipolárnímu (buď anodovému nebo katodovému) zpracování. ECA roztoky jsou nutně spojovány s přeměnou svého chemického složení, kyselosti anebo zásaditosti, a to v širokém rozpětí.

Výše uvedené podmínky produkce aktivovaných roztoků v zařízení Envirolyte se mohou uskutečnit jen ve zvláštních membránových reaktorech, které představují klíčové elementy každé jednotky Envirolyte nebo Envirolyte ECO. 

 

 

  • Elektrochemicky aktivované roztoky produkované jednotkami Envirolyte (Anolyt a Katolyt) jsou vedeny přes kanálky a komory a oddělovány membránami. Tyto naprosto jedinečné patentované procesy dovolují lepší distribuci elektrolytu (solného roztoku) uvnitř objemů komor a redukují riziko vytvoření nepohyblivé zóny, poněvadž úroveň proudu elektrolytu je vysoká. Konstrukce membránových reaktorů také dovoluje vysoce účinně vyklidit produkty elektrochemických a chemických reakcí z komor.
     

Proč Envirolyte?

Spolehlivé výrobní jednotky řady Envirolyte určené k produkci silných, netoxických, neohrožujících agens studené dezinfekce a sterilizace se stabilními parametry, na místě použití a podle požadavků, a navíc zakomponovaný samočistící proces dávají společnosti Envirolyte Industries International značný technický a komerční náskok před konkurencí.
 

 

 

  • Problém životnosti a znehodnocení elektrod byl překonán prostřednictvím unikátního procesu a síly proudění, jemuž elektrody odolávají, což jim významně prospělo. Patentovaný samočisticí proces byl vytvořen tak, aby minimalizoval použití kyselin při čištění elektrod.

EKOLOGICKÝ & HOSPODÁRNÝ

VertEsprit - účinný elektrochemicky aktivovaný roztok

Aktivované roztoky anolyt a katolyt jsou na český trh uváděny pod obchodním označením VertEsprit. Jsou velmi vhodné všude tam, kde je potřeba čistit vodu, dezinfikovat a sterilizovat prostředí nebo povrchy materiálů. Ničí plísně, houby, viry, bakterie, vč. sporů. Pro spory mohou dosáhnout redukce log7 už ve 30 vteřinách.

Aplikace našich aktivovaných roztoků je v souladu se současnou tendencí ve světě redukovat množství chloru a chemikálií při čištění, dezinfekci a sterilizaci vody, vzduchu a prostředí.

Roztoky VERTESPRIT vyhovují požadavkům normy EN 901:1999; „chemikálie používané pro zpracování vody určené ke spotřebě lidmi“.

 

Certifikáty platné v České republice: 

 

Biocidní přípravek VertEsprit ANK, produkt zařízení Envirolyte

 

PŘEDNOSTI

Ničí všechny bakterie, plísně a viry během několika vteřin.

· Vynikající sporocidní a biocidní účinnost ve srovnání s chemikáliemi v současnosti používanými.

· Aktivované roztoky jsou netoxické, nesensibilizující a nedráždivé.

· Plně biologicky odbouratelné a nejsou ekologicky nebezpečné.

· Nízká investiční náročnost.

· Roztoky splňují normy Světové zdravotnické organizace (WHO), německé normy pro pitnou vodu (TVO) a požadavky  pro Českou republiku na dezinfekční přípravky pro účely dezinfekce pitných a rekreačních vod.  

Ekologická bezpečnost

Aktivované roztoky VERTESPRITpři své interakci s biologickou mikroflórou nemají žádné patologické, toxické nebo kancerogenní účinky. Na rozdíl od takových extrémně toxických substancí jako jsou chloraminy, formaldehyd nebo jód,jsou netoxické, nedráždivé, nesenzibilizující, biologicky neškodné a ekologicky bezpečné.

 

Roztoky VertEsprit a jejich charakteristika 

Aktivované roztoky VertEsprit jsou vyráběny ve výrobních jednotkách Envirolyte a mají rozdílné účinné charakteristiky podle účelu použití. Rozlišují se VertEsprit  AVertEsprit ANKVertEsprit K. Jejich vlastnosti závisí na nastavení elektrického napětí a proudu ve výrobní jednotce, rychlosti toku aktivované vody a jejího rozdělení na anodě a katodě.

VERTESPRIT A - kyselý

Kyselý roztok lze použít všude, kde je potřeba zbavovat zařízení či prostředí nečistot nebo je dezinfikovat či sterilizovat, v aplikacích, kde není důležitý vliv pH a kde tedy nehrozí žádné nebezpečí narušení korozí. VertEsprit  A je velmi účinný prostředek proti všem baktériím, plísním, virům a řasám, dokonce i když je zředěný ve vodě nebo použitý jako postřik (aerosol) ve vzduchu.

 

Roztok

aktivní chlor mg.l-1

pH

ORP mV

(redox potenciál)

VERTESPRIT A

~500-700

2,0 - 3,5

~1000-1200

 

VERTESPRIT ANK - neutrální

Neutrální roztok se používá všude tam, kde je kladen důraz na dodržení pH (z důvodů ochrany před korozí materiálů) a kde je potřeba zabránit vypařování aktivního chloru. Neutrální VertEsprit  ANK je velmi účinný proti baktériím, plísním, virům a řasám a je většinou používaný k čištění a úpravě vody v plaveckých bazénech, úpravě pitné vody nebo jiných zdrojů vody. Kromě toho neutrální roztok VertEsprit  ANK může být použitý k dezinfekci (sterilizaci) předmětů v potravinářském průmyslu, zdravotnictví, zemědělství, např. k desinfekci podlah, stěn, potrubí, nástrojů, konzervaci potravin, ovoce a zeleniny….

 

Roztok

aktivní chlor mg.l-1

pH

ORP mV

(redox potenciál)

VERTESPRIT ANK

~500-700

~7,5-8,5

~700-900

 

VERTESPRIT K - zásaditý

Zásaditý roztok má pH v rozmezí 11 až 13 a lze ho použít při čištění vody (např. srážení - odstraňování těžkých kovů), dále pak ke koagulaci, praní prádla, mytí, stimulaci růstu. Dále se může použít k mytí a desinfekci ran (např. namísto jódu) a ke zvýšení pH vody, kdekoliv a kdykoliv je potřeba.

 

Režim

aktivní chlor mg/l

pH

ORP mV

(redox potenciál)

VERTESPRIT K

0

11,0 - 13,0

~ -800 až -900

  

 

 

SROVNÁNÍ vlastností přípravků pro dezinfekci vody

 

Popis 

  Výhody                                        

Omezení

Chlór

Používaný v plynném stavu, vyžaduje ta nejpřísnější bezpečnostní opatření

§  Účinný oxidant a dezinfikant

§  Účinně eliminuje chutě a pachy

§  Druhotné účinky

§  Schopný regulace růstu řas, biologických kalů a mikroorganismů

§  Rozkládá organické  nečistoty(fenoly...)

§  Oxidant železa a hořčíku. Rozkládá sirovodík, kyanidy, amonium a další dusíkaté sloučeniny

-Přísné požadavky na bezpečnost přepravy a skladování
-Potenciální nebezpečí pro zdraví v případě úniku do prostoru. Formování vedlejších produktů dezinfekce jako je chloroform. Množství aktivního chlóru ve vodě bude zvýšeno v blízké budoucnosti z 60 mkg/l na 60 mg/l, protože nebylo prokázáno přímé působení chloroformu na DNA

Látky obsahující chlór

Chlornan

Používaný v tekuté a granulované podobě (obchodní koncentrace - 10-20%), může být získán na místě,  elektrochemicky

§  Účinný proti většině patogenů mikroorganismů

§  Relativně bezpečný skladování a používání

§  Pokud je připraven na místě, nevyžaduje transport nebo sklad pro chemikálie

-Neúčinný proti cystám (Giardia, Cryptosporidium)
-Ztrácí svou účinnost během dlouhodobého skladování
-Potenciální nebezpečí emisí plynného chlóru během skladování
-Vytváří trihalometan. Když je připraven na místě, vyžaduje buď bezprostřední použití, nebo v případě skladování zláštní měření na čistotu zdrojové vody s ohledem na ionty těžkých kovů. Pokud se připravuje na místě roztok NaCIO s koncentrací aktivního chlóru menší než 450 mg/l nevytváří se chloráty během skladování

 Chlordioxid

Připravovaný pouze na místě. Nejúčinnější dezinfekční prostředek a nejsilnější oxidační činidlo mezi všemi látkami, které obsahují chlór

§  Používaný v malých dávkách

§  Nevytváří chloraminy

§  Nepodporuje vytváření trihalometanu

§  Ničí fenoly - zdroje nepříjemných chutí a pachů

§  Účinný oxidant a dezinfikant proti všem typům mikroorganismů vč. cystám (Giardia, Cryptosporidium) a virům

§  Nevytváří bromidy z bromičnanů

§  Napomáhá odstranění železa a hořčíku z vody dosažením jejich rychlé oxidace a vysrážením oxidů

-Připravuje se pouze na místě
-Požadavky na transport a skladování jako na chemikálie
-V reakci s organickými nečistotami vytváří neorganické vedlejší produkty
-Vytváří chloráty a chlorečnanové ionty

Chloramin

Vytvářený během reakce amonia s aktivním chlórem. Používá se jako dezinfekční prostředek dlouhodobé aktivity.

§  Vykazuje stabilní a druhotný účinek

§  Napomáhá odstranění cizorodých chutí a pachů

§  Snižuje úroveň trihalometanu a vytváření organické kyseliny chlorné

§  Předchází vytváření biologických kalů v distribučním systému

-Slabé dezinfekční a oxidační činidlo ve srovnání s chlórem
-Neúčinný proti virům a cystám (Giardia, Cryptosporidium)
-Značné dávky a dlouhodobý kontakt jsou požadovány pro dezinfekci
-Nebezpečný pro pacienty, kteří využívají dialyzátorů, protože může pronikat skrze memebránu dialyzátoru a působit na červené krvinky 
-Vytváří vedlejší produkty s obsahem dusíku

Alernativní látky

Ozón

Používá se již několik desetiletí v některých evropských zemích za účelem dezinfekce, odbarvování, odstranění chuti a pachu

§  Silný dezinfekční přípravek a oxidační činidlo

§  Velmi účinný proti Giardia, Cryposporidium a jakýmkoli dalším patogenům mikroflory

§  Napomáhá odstranění zakalení vody

§  Odstraňuje cizorodé chutě a pachy

§  Nevytváří trihalometany obsahující chlór-

-Vytváří vedlejší produkty, včetně: aldehydů, ketonů, organických kyselin, trihalometany obsahujících bróm, (vč.bromoformu), bromičnany (za přítomnosti bromidů): peroxidy,  kyselinu octovou brómu
-Nezbytné použití biologicky aktivních filtrů k odstranění vedlejších produktů
-Nezajišťuje zbytkový dezinfekční účinek
-Vyžaduje značné počáteční výdaje na vybavení 
-Značné výdaje na přípravu obslužného personálu a podporu instalace
-Jestliže dojde k reakci s organickými sloučeninami, ozón je rozloží na menší komponenty, které by se mohly stát potravními prostředky pro růst mikroorganismů v disribučních systémech vody

Ultrafialové záření

Vystavení vody UV paprskům umožňuje zničení různých typů mikroorganismů

§  Nevyžaduje skladování a transport jako pro chemikálie

§  Nevytváří vedlejší produkty

- Žádný zbytkový účinek
-Neúčinný proti cystám (Giardia, Cryptosporidium)
-Vyžaduje značné výdaje na vybavení a technickou údržbu
Vyžaduje značné provozní (energetické) výdaje
-Dezinfekční účinnost závisí na zakalení vody, její tvrdosti (usazeninách na povrchu lampy), vysrážení organických nečistot na povrchu lampy a výchylkách v dodávce elektrické energie, které způsobují změny ve vlnové délce

Elektrochemická aktivace 

ANK

(anolyt)

VertEsprit

Electrochemicky aktivovaný solný roztok v membránovém elektrolyzéru

§  Silné dezinfekční a oxidační činidlo

§  Velmi účinný proti všem druhům bakterií a virů

§  Vysoce účinné sporocidní činidlo

§  Účinně odstraňuje nevhodné chutě a pachy

§  Odstraňuje biofilm

§  Vytváří významně méně sloučenin chlóru, halogenů a TMT

§  Žádné toxické vedlejší produkty: chloritany (ClO2) a chloráty (ClO3)

§  Žádná akutní nebo chronická toxicita, když se ředí vodou

§  Nízké náklady

§  Žádné transportní nebo skladovací problémy

§  Snadno a bezpečně skladovatelný a manipulovatelný

 
       
     
       
         

 

  

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.