Envirolyte proti bakterii Legionella v TUV

 LEGIONELLA – její likvidace (prevence legionelózy)

Envirolyte instalován Na Bulovce 5.9.2006

Problém

Fakultní nemocnice v Praze „Na Bulovce“ se potýkala s problémem likvidace legionely a její prevence stejně jako ostatní nemocnice v České republice. Dosud známé metody vyžadovaly ošetření vody dvakrát ročně, ale i tak byly nedostatečné k zamezení výskytu legionely. Bylo prokazatelně zjištěno, že biofilm, v němž legionela vzniká a tolik se jí v něm daří, se opět rychle obnovuje, jakmile proběhne ošetření vody v potrubním systému tradičním způsobem.

Cíl

Vedení nemocnice bezprostředně po obeznámení se s výhodami zařízení Envirolyte, které na místě produkuje aktivovaný roztok VertEsprit ANK ("in situ"), stanovilo klíčový cíl:
• Zamezit obnovování biofilmu a vodního kamene v potrubním vedení teplé a užitkové vody a tím se vyhnout riziku formování legionely.

Aktivovaný roztok VertEsprit ANK

Přímo ve stanici teplé a užitkové vody nemocničního pavilonu bylo instalováno zařízení Envirolyte, které produkuje automaticky nebo v manuálním režimu patřičné množství biocidního přípravku VertEsprit ANK. Biocidní přípravek VertEsprit ANK je bezpečný a ekologický. Přídavné zařízení dávkuje v požadované míře aktivovaný roztok VertEsprit ANK do potrubního vodovodního systému. Vyladění systému dávkování v provozních zkouškách a zajištění kontinuálního dávkování roztoku je zárukou prevence výskytu legionely v dodávkách vody pro nemocnici a legionelózy jako smrtelně nebezpečné nemoci.  

Závěr

Prevence výskytu legionely je nyní zajištěna, aniž by se muselo používat služeb společností na provedení chemického ošetření vody dvakrát ročně a aniž by se vedení nemocnice muselo zneklidňovat tím, že v mezidobí mezi provedením chemického ošetření dochází opět k obnovení biofilmu. Dnes se nemusí obávat ani rizika intoxikace vody chemikáliemi (chlórem apod.), jak tomu bylo při provádění chemické úpravy vody klasickým způsobem.

 

Pozn.:

Jakékoli aplikace tohoto typu je nezbytné realizovat v souladu s platnými normami v České republice.

Všechny práce se provádějí vždy podle příslušných nařízení a doporučení Světové zdravotnické organizace, zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR vč.  vyhl. č. 252/2004 Sb., 293/2006 Sb., vyhl. č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Další výhodou přípravku VertEsprit - produktu zařízení Envirolyte, je, že může být aplikován formou mlžení při dezinfekci intoxikovaných nemocničních prostor, ale také k odstranění nepříjemného pachu v umývárnách, chodbách, i jako jemný čisticí prostředek pro tyto nebo jiné nemocniční prostory.

 

Envirolyte instalován v nemocnici Duchcov 17.7.2008:  

 

1. Bezpečná hygiena teplé vody.

2. Energetické úspory při ohřevu teplé vody.

3. Ekonomická výhoda.

 

Envirolyte instalován v dalších nemocnicích:

Nemocnice Chomutov - v březnu 2009

Nemocnice Mělník - v březnu 2009

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav - v prosinci 2009 

 

Hotel SHERATON v Praze

- Envirolyte nainstalován v prosinci 2009

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.