Metody aplikace

            VertEsprit®ANK  – způsob aplikace

              (Podrobné informace naleznete v návodu, nebo si je vyžádejte předem.)

Vhodnými aplikačními metodami pro VertEsprit®ANK jsou postřik, zmlžování, stírání a ponoření, podle toho co chcete dezinfikovat. K dezinfekci a úpravě vody lze použít přímo koncentrát VertEsprit®ANK. Podrobné informace naleznete v návodu k použití.

Používá se především k dezinfekci povrchů. Doporučujeme rovnoměrně nastříkat povrchy a následně je otřít. Je důležité zajistit, aby byly povrchy, které dezinfikujete, zcela zvlhčené, a tedy pokryté přípravkem. Respektujte nezbytnou dobu expozice.

  • POSTŘIK (sprejování)
  • To lze použít kdekoli, kde se pro dezinfekci povrchů neprovádí stírání, např. v případě povrchů se špatnou přístupností. Pro nástřik lze použít běžné komerčně dostupné tlakové postřikovače. Je důležité zajistit, aby byly povrchy, které dezinfikujete, zcela zvlhčené.
  • ZMLŽOVÁNÍ
  • Studené zmlžování umožňuje jednotnou velikost kapiček a také optimální distribuci aerosolu. To je zvláště vhodné pro dezinfekci vzduchu v prostorných místnostech. Je důležité zajistit, aby byly povrchy, které dezinfikujete, přípravkem zcela zvlhčené.
  • PONOŘENÍ
  • Do zředěného roztoku VertEsprit®ANK lze ponořit jakékoli součásti a předměty i složitého tvaru anebo s dutinami či nerovnostmi. Trubky a hadice lze  roztokem VertEsprit®ANK propláchnout. Dbejte na nezbytnou dobu expozice.
  • PŘÍMÝ KONTAKT
  • K dezinfekci zdrojové vody lze VertEsprit®ANK přidat přímo do vody, kterou chcete dezinfikovat.

V případě, že potřebujete pravidelně používat větší množství přípravku VertEsprit®ANK, je možné, že se vyplatí použít generátor Envirolyte k produkci přípravku na místě.  

Výhody, které jsou spojeny s generátory Envirolyte:

Zcela bezpečná a ekologická produkce dezinfekčního koncentrátu z vody, soli a elektřiny

Snadné a bezpečné použití

Samočisticí generátor

Nízké provozní náklady

Plně automatizované nebo poloautomatizované

Stálost dezinfekčních roztoků

Jednoduchá instalace a údržba

Snadno vyměnitelné součásti

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.